facebook
Welcome to osyate.gr

Η Κοινότητα

Ποια Θέματα θέλετε να προβάλουμε;
 
Καλώς ορίσατε

Καλώς ήλθατε στη δικτυακή παρουσίαση του Οικοδομικού Συν/σμού Υπαλλήλων Α.Τ.Ε.

·
 

Διαβάστε όλες τις διαθέσιμες ανακοινώσεις σχετικά με:
Συνελεύσεις/Εκλογές || Ασφαλιστήρια || ΔάνειαΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

      Ενημερώνουμε τους συναδέλφους που είναι ασφαλισμένοι στο προαιρετικό ασφαλιστήριο ζωής Νο 1391 ότι, η είσπραξη των ασφαλίστρων του Α' εξαμήνου του έτους 2016 θα γίνει ως εξής:

α) για τους εν ενεργεία συναδέλφους στις 25/10/2016
β) για τους συνταξιούχους ή σε εθελουσία συναδέλφους στις 28/09/2016

Να σημειωθεί ότι το 50% του ασφαλίστρου έχει καταβληθεί ήδη από τον ΟΣΥΑΤΕ και αποτελεί παροχή για τους ασφαλισμένους συναδέλφους.

Παρακαλούμε να φροντίσετε να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό σας για την είσπραξη του ασφαλίστρου.

Το Δ.Σ. του ΟΣΥΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΑθήνα, 7.9.2016

Έγκριση Τροποποίησης Καταστατικού

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών με αρ. πράξης 11/2016 εγκρίνει το αποτελούμενο από είκοσι πέντε (25) άρθρα Καταστατικό του αστικού συνεταιρισμού με την επωνυμία "ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Συν.Π.Ε." και ειδικότερα, οι γενόμενες παρατηρήσεις αφορούν:
1. στο χρόνο σύγκλησης της Γ.Σ. του Συνεταιρισμού (τροποποίηση άρθρου 13 παρ.1, εδ.2) και
2. στον τρόπο γνωστοποίησης στους συνεταίρους, της πρόσκλησης για την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση (τροποποίηση άρθρου 13 παρ.3, εδ.1)

 
Πέμπτη, 16.6.2016


ΝΕΑ ΔΑΝΕΙΑ ΟΣΥΑΤΕ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,


Η πρόκληση που φέρνουν οι τρέχουσες δυσκολίες είναι η υπέρβασή τους με το σχεδιασμό – βελτίωση και την εφαρμογή από μέρους του ΟΣΥΑΤΕ νέων προϊόντων δανείων για την πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των συνεταίρων μας και των αναγκών τους.

Τα δάνεια αυτά είναι τα εξής:

1. Δάνεια για αποπληρωμή του ΕΝ.Φ.Ι.Α ύψους έως 5.000 Ευρώ
(Απόφαση Δ.Σ. 257/ 8.10.2015)

Ποσό: Από 300 Ευρώ - 5.000 Ευρώ
Διάρκεια: Από 12 έως 60 μήνες - ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ
Επιτόκιο: 4%

Δικαιούχοι του δανείου αυτού είναι οι συνεταίροι ανεξάρτητα αν ο ΕΝ.Φ.Ι.Α αφορά μέλος της οικογένειάς τους (π.χ. σύζυγο, τέκνα κλπ, που θεωρούνται προστατευόμενα μέλη τους).
Αποκλείονται εκείνοι που έχουν υπαχθεί στο Νόμο Κατσέλη.

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομισθούν μαζί με την αίτηση του δανείου είναι:

 1. Εκτύπωση από το TAXIS των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων για την οφειλή ( ταυτότητα οφειλής κλπ)
 2. Αντίγραφο της τελευταίας φορολογικής δήλωσης Ε1
 3. Αντίγραφο ενημερωτικού σημειώματος κύριας σύνταξης (μηνιαία)
 4. Αντίγραφο ενημερωτικού σημειώματος επικουρικής σύνταξης.
 5. Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων σύνταξης ή μισθοδοσίας (για εν ενεργεία)
Τα χρήματα κατατίθενται απευθείας στην ταυτότητα οφειλής και όχι στον λογαριασμό του βιβλιαρίου του συνεταίρου.

2. Νέο προϊόν δανείου για τακτοποίηση οφειλών από φόρους προς Δημόσιους και λοιπούς Οργανισμούς ύψους έως 3.000 Ευρώ.
( Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 15.12.2015 )


Ποσό: έως 3.000 Ευρώ
Διάρκεια: 3 έτη
Επιτόκιο: 4%

Το δάνειο αυτό χορηγείται με την πάγια προϋπόθεση ότι οι συνολικές κρατήσεις από δάνεια εν γένει δεν θα ξεπερνούν το 50% των συνολικών καθαρών αποδοχών τους και θα καλύπτει υποχρεώσεις εν γένει που αφορούν την κατοικία (A', B' κλπ) αποδεικνυόμενες από την προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών.
Αποκλείονται εκείνοι που έχουν υπαχθεί στο Νόμο Κατσέλη.

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομισθούν μαζί με την αίτηση του δανείου είναι:
 1. Δικαιολογητικά που αφορούν φόρους, ΔΕΗ, έξοδα μεταβίβασης κλπ, με πρόσφατη ημερομηνία και λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρει η αίτηση
 2. Πρόσφατη μηνιαία ταινία μισθοδοσίας ή σύνταξης και επικουρικού (για συνταξιούχους)
 3. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599 για τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε άλλες Τράπεζες
 4. Ε9
 5. Ε1
 6. Αντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων μισθοδοσίας ή σύνταξης


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

Οικοδομικός Συν/σμός Υπαλλήλων Α.Τ.Ε.

Η ιστοσελίδα αυτή σχεδιάστηκε με σκοπό να προσφέρει στα μέλη του Ο.Σ.Υ.ΑΤΕ on-line πληροφόρηση σχετικά με τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού, να αναβαθμίσει την επικοινωνία του συνεταιρισμού με τα μέλη του και με τη χρήση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας να βοηθήσει αποτελεσματικά στην ταχύτερη εξυπηρέτησή τους.
Στόχος μας είναι η εύκολη και γρήγορη πρόσβαση των μελών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες του συνεταιρισμού.

Υπηρεσίες Real Estate - Πωλήσεις Ακινήτων


Η απόλυτη και μεθοδικά οργανωμένη δουλειά που προσφέρουμε και η πολύ μεγάλη εμπειρία που διαθέτουμε στο χώρο των ακινήτων, αποτελούν την εγγύηση για τους επισκέπτες μας. Η μόνη προϋπόθεση για να Ανεβάσετε κι εσείς ΔΩΡΕΑΝ στο τρισδιάστατο εκθετήριο μας το ακίνητό σας είναι να έχετε συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής του osyate.gr (περιηγηθείτε πατώντας τα "βελάκια" και ανακαλύψτε ένα νέο τρόπο προβολής του ακινήτου σας).

Η ικανότητά μας να προβλέπουμε τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς, είναι η εγγύηση για το αποτέλεσμα της συνεργασίας μαζί σας και μας οδηγεί σε πρωτοποριακές και ιδιαίτερα επιτυχημένες νέες δραστηριότητες.

 

Συνάδελφοι,

Οι υπηρεσίες Real Estate που θα παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας, έχουν σαν μοναδικό σκοπό και στόχο να εξυπηρετούν όλους τους συναδέλφους σε πανελλαδικό επίπεδο.

Από σήμερα λοιπόν, έχετε στα χέρια σας ένα ακόμη εργαλείο, προκειμένου εάν και όποτε αποφασίσετε, να προχωρήσετε σε αγορά ή πώληση οποιουδήποτε ακινήτου σας, απευθυνόμενοι, μέσα από ένα φιλικό και αξιόπιστο περιβάλλον, σε όλους τους συναδέλφους ή σε συγγενικά τους πρόσωπα, κατά συνέπεια σε έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων.
Η καταχώρηση της αγγελίας σας είναι ΔΩΡΕΑΝ για απεριόριστο χρονικό διάστημα.
Η διαμεσολάβηση του ΟΣΥΑΤΕ για την ολοκλήρωση αυτής της πράξης (αγορά – πώληση) θα γίνεται με το ελάχιστο κόστος των 100 Ευρώ ανά αγοραπωλησία μεταξύ των μελών - συναδέλφων. Το ποσό αυτό καλύπτει τα έξοδα του Συν/σμού ( παρακολούθηση - ενημέρωση, συντήρηση κ.λπ.).
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ή αν έχετε κάποια πρόταση συνεργασίας, επικοινωνήστε με τον ΟΣΥΑΤΕ.

Είμαστε ανά πάσα στιγμή διαθέσιμοι για την έναρξη συνεργασίας μαζί σας με σκοπό να προβούμε στην ολοκλήρωση της κτηματομεσιτικής συναλλαγής της απολύτου προτιμήσεώς σας.

Γιατί ΜΕ τον Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε.

 • Διαθέτουμε μεγάλο αρχείο ακινήτων και αγοραστών συνεπώς έχουμε να προτείνουμε πολλές επιλογές.
 • Εξυπηρετείστε από επαγγελματίες με σοβαρότητα και συνέπεια.
 • Η ιστοσελίδα μας αποτελεί ένα πολύ καλό μέσο προβολής και είναι ευκολότερη η πρόσβαση σε ενδιαφερόμενους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

  Για κάθε σας ερώτηση, πληροφορία ή απορία μην διστάσετε να ανοίξετε ένα λογαριασμό στο osyate.gr για να επικοινωνήσετε μαζί μας.


  Ευχαριστούμε

  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ
  ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 (6ος όροφος)
  105 64 Αθήνα