facebook
Welcome to osyate.gr

Η Κοινότητα

Ποια Θέματα θέλετε να προβάλουμε;
 
Καλώς ορίσατε

Καλώς ήλθατε στη δικτυακή παρουσίαση του Οικοδομικού Συν/σμού Υπαλλήλων Α.Τ.Ε.

·
 

Διαβάστε όλες τις διαθέσιμες ανακοινώσεις σχετικά με:
Συνελεύσεις/Εκλογές || Ασφαλιστήρια || Δάνεια


Αριθ. Πρωτ. 880

Αθήνα, 27.6.2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΥΑΤΕ


Παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 5 Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 το πρωί, στα γραφεία του Συν/σμού (Σταδίου 10 και Ομήρου 4 - 6ος όροφος), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Επικύρωση πρακτικών προηγουμένων συνεδριάσεων
 2. Έγκριση δανείων από Κεφ. Συν/σμού
 3. Έξοδα μηνός Ιουνίου 2016
 4. Ενημερωτικό Σημείωμα Προϊσταμένου Λογιστηρίου.
 5. Πορεία συμφωνίας Λογ/σμών Λογ/ρίου - Μηχ/σης ( νημέρωση από κ. Αθαν. Κουρμπέτη)
 6. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μεταφοράς δανείων της ΑΤΕ στην Τράπεζα Πειραιώς
 7. Διάφορα

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΥΑΤΕ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣΠέμπτη, 16.6.2016


ΝΕΑ ΔΑΝΕΙΑ ΟΣΥΑΤΕ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,


Η πρόκληση που φέρνουν οι τρέχουσες δυσκολίες είναι η υπέρβασή τους με το σχεδιασμό – βελτίωση και την εφαρμογή από μέρους του ΟΣΥΑΤΕ νέων προϊόντων δανείων για την πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των συνεταίρων μας και των αναγκών τους.

Τα δάνεια αυτά είναι τα εξής:

1. Δάνεια για αποπληρωμή του ΕΝ.Φ.Ι.Α ύψους έως 5.000 Ευρώ
(Απόφαση Δ.Σ. 257/ 8.10.2015)

Ποσό: Από 300 Ευρώ - 5.000 Ευρώ
Διάρκεια: Από 12 έως 60 μήνες - ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ
Επιτόκιο: 4%

Δικαιούχοι του δανείου αυτού είναι οι συνεταίροι ανεξάρτητα αν ο ΕΝ.Φ.Ι.Α αφορά μέλος της οικογένειάς τους (π.χ. σύζυγο, τέκνα κλπ, που θεωρούνται προστατευόμενα μέλη τους).
Αποκλείονται εκείνοι που έχουν υπαχθεί στο Νόμο Κατσέλη.

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομισθούν μαζί με την αίτηση του δανείου είναι:

 1. Εκτύπωση από το TAXIS των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων για την οφειλή ( ταυτότητα οφειλής κλπ)
 2. Αντίγραφο της τελευταίας φορολογικής δήλωσης Ε1
 3. Αντίγραφο ενημερωτικού σημειώματος κύριας σύνταξης (μηνιαία)
 4. Αντίγραφο ενημερωτικού σημειώματος επικουρικής σύνταξης.
 5. Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων σύνταξης ή μισθοδοσίας (για εν ενεργεία)
Τα χρήματα κατατίθενται απευθείας στην ταυτότητα οφειλής και όχι στον λογαριασμό του βιβλιαρίου του συνεταίρου.

2. Νέο προϊόν δανείου για τακτοποίηση οφειλών από φόρους προς Δημόσιους και λοιπούς Οργανισμούς ύψους έως 3.000 Ευρώ.
( Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 15.12.2015 )


Ποσό: έως 3.000 Ευρώ
Διάρκεια: 3 έτη
Επιτόκιο: 4%

Το δάνειο αυτό χορηγείται με την πάγια προϋπόθεση ότι οι συνολικές κρατήσεις από δάνεια εν γένει δεν θα ξεπερνούν το 50% των συνολικών καθαρών αποδοχών τους και θα καλύπτει υποχρεώσεις εν γένει που αφορούν την κατοικία (A', B' κλπ) αποδεικνυόμενες από την προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών.
Αποκλείονται εκείνοι που έχουν υπαχθεί στο Νόμο Κατσέλη.

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομισθούν μαζί με την αίτηση του δανείου είναι:
 1. Δικαιολογητικά που αφορούν φόρους, ΔΕΗ, έξοδα μεταβίβασης κλπ, με πρόσφατη ημερομηνία και λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρει η αίτηση
 2. Πρόσφατη μηνιαία ταινία μισθοδοσίας ή σύνταξης και επικουρικού (για συνταξιούχους)
 3. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599 για τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε άλλες Τράπεζες
 4. Ε9
 5. Ε1
 6. Αντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων μισθοδοσίας ή σύνταξης


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

Αριθ. Πρωτ. 810

Αθήνα, 7.6.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΥΑΤΕ

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 14 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 το πρωί, στα γραφεία του Συν/σμού (Σταδίου 10 και Ομήρου 4 - 6ος όροφος), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Επικύρωση πρακτικών προηγουμένων συνεδριάσεων
 2. Έγκριση δανείων από Κεφ. Συν/σμού
 3. Έξοδα μηνός Μαΐου 2016
 4. Ενημερωτικό Σημείωμα Προϊσταμένου Λογιστηρίου
 5. Έκταση Οινόης - Ακίνητο Κυψέλης - Ακίνητο Κορίνθου
 6. Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων Μηχ/σης
 7. Διάφορα

 

Κοινοποιείται:

 • Αθαν. Κουρμπέτη - Α΄ Αντιπρόεδρο
 • Αλέξανδρο Παπαϊωάννου - Γεν. Γραμματέα
 • Νικόλαο Ζαρίφη - Α΄ Αναπλ. Γεν. Γραμματέα
 • Γιάννη Μητσιόπουλο - Β΄ Αντιπρόεδρο
 • Χάρη Σκούλικα - Β΄ Αναπλ. Γεν. Γραμματέα
 • Χρυσαφένια Τεκνάκη - Ταμία
 • Βασίλη Μπερεδήμα - Μέλος
 • Αθαν. Γκουρνέλο - Μέλος
 • Λουκία Ρουμαντζά - Νομ. Σύμβουλο
 • Εκπρόσωπο Συλλόγου
 • Γεώργιο Καλυβιώτη - Αναπλ.Μέλος
 • Γεώργιο Κουτσονικολή - Αναπλ.Μέλος
 • Παναγιώτη Αδαμόπουλο - Αναπλ.Μέλος


Για τον ΟΣΥΑΤΕ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ


 

Αριθ. Πρωτ. 615

Αθήνα, 22.4.2016

Τακτική Γενική Συνέλευση και

Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση του ΟΣΥΑΤΕ

 Συνάδελφοι,

Ολοκληρώθηκαν στις 19.4.2016 οι Γενικές Συνελεύσεις του ΟΣΥΑΤΕ με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία.

Όλα τα θέματα που αφορούσαν την τακτική Γενική Συνέλευση και τον Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό έτους 2015 και τον προϋπολογισμό του 2016, εγκρίθηκαν παμψηφεί.

Επίσης παμψηφεί έγιναν αποδεκτές οι προτάσεις του Δ.Σ. σε σχέση με την μεταφορά της Διαχείρισης των δανείων από Κεφάλαια ΑΤΕ στην Τράπεζα Πειραιώς με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, καθώς και οι προτάσεις που αφορούν το μέλλον του ΟΣΥΑΤΕ.

Στην καταστατική Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκαν τα παρακάτω:

 • Οι προτάσεις του Δ.Σ. για τροποποίηση των άρθρων 13 παρ. 1 και 13 παρ.3 του Καταστατικού εγκρίθηκαν μετά τις σχετικές διευκρινίσεις και προσθήκες με πλειοψηφία όλων των παρόντων εκτός 2 αρνητικών ψήφων και 2 λευκών.
 • Επιπλέον η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να διερευνήσει τη δυνατότητα διεύρυνσης του σκοπού, της μορφής και δραστηριοτήτων του Συνεταιρισμού, λόγω των εξελίξεων που έχουν υπάρξει στο γενικό περιβάλλον.

Ο ΟΣΥΑΤΕ συνεχίζει την πολύχρονη επιτυχημένη πορεία του πάντα στο πλευρό όλων των μελών του.


 

Δευτέρα, 19.10.2015

ΝΕΟ ΔΑΝΕΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ:
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Το Δ.Σ. του ΟΣΥΑΤΕ αποφάσισε στη συνεδρίαση με αριθμό 257 / 8.10.2015 να χορηγήσει στα μέλη του νέο προϊόν δανείου με τίτλο "Διευκόλυνση συνεταίρων για πληρωμή ΕΝΦΙΑ έτους 2015".

Τα χαρακτηριστικά του νέου προϊόντος θα είναι τα ακόλουθα:
 • Το ποσό του δανείου θα έχει ανώτερο ύψος το ποσό των 5.000 Ευρώ και κατώτερο όριο το ποσό των 300 Ευρώ.
 • Η διάρκειά του θα είναι μέχρι 5 έτη.
 • Το επιτόκιο θα είναι 4%.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
 1. Εκτύπωση από το TAXIS των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων για την οφειλή (ταυτότητα οφειλής κ.λπ.).
 2. Αντίγραφο της τελευταίας φορολογικής δήλωσης Ε1.
 3. Αντίγραφο ενημερωτικού σημειώματος κύριας σύνταξης.
 4. Αντίγραφο ενημερωτικού σημειώματος επικουρικής σύνταξης.
 5. Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Καταθέσεων σύνταξης ή μισθοδοσίας για τους εν ενεργεία συναδέλφους.
 6. Αίτηση δανείου.

Δ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Ι Σ Ε Ι Σ :
 • Οι δικαιούχοι του παραπάνω δανείου θα είναι οι συνεταίροι, ανεξάρτητα αν ο ΕΝΦΙΑ αφορά μέλος της οικογένειάς τους (π.χ. σύζυγο, τέκνα) που θεωρείται προστατευόμενο μέλος.
 • Σε περίπτωση επικαρπίας, ο συνεταίρος θα δικαιούται δάνειο και για το ποσό που αφορά το άτομο που έχει την ψιλή κυριότητα, όταν αυτό είναι σύζυγος ή προστατευόμενο μέλος τους.
 • Οι συνεταίροι θα προσκομίζουν απαραίτητα στη συνέχεια στο Συν/σμό το αποδεικτικό πληρωμής του συνόλου της οφειλής.
 • Δεν θα είναι δικαιούχοι του παραπάνω δανείου όσοι συνεταίροι έχουν υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή των οφειλών τους στο Νόμο 3869 / 2010 (Νόμος Κατσέλη), όπως ισχύει και όσοι έχουν ανεξόφλητο υπόλοιπο από προηγούμενες οφειλές.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις του παραπάνω δανείου σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Τα ποσά που χορηγούνται για τον ΕΝΦΙΑ υπάγονται σε τέλος χαρτοσήμου και ΟΓΑ 3,60%.

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
 1. Μέχρι του ποσού των 500 Ευρώ: διάρκεια 12 μήνες
 2. Από 501 - 1.500 Ευρώ: διάρκεια 24 μήνες
 3. Από 1.501 - 3.000 Ευρώ: διάρκεια 36 μήνες
 4. Από 3.001 - 4.000 Ευρώ: διάρκεια 48 μήνες
 5. Από 4.001 - 5.000 Ευρώ: διάρκεια 60 μήνες

 


Οικοδομικός Συν/σμός Υπαλλήλων Α.Τ.Ε.

Η ιστοσελίδα αυτή σχεδιάστηκε με σκοπό να προσφέρει στα μέλη του Ο.Σ.Υ.ΑΤΕ on-line πληροφόρηση σχετικά με τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού, να αναβαθμίσει την επικοινωνία του συνεταιρισμού με τα μέλη του και με τη χρήση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας να βοηθήσει αποτελεσματικά στην ταχύτερη εξυπηρέτησή τους.
Στόχος μας είναι η εύκολη και γρήγορη πρόσβαση των μελών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες του συνεταιρισμού.

Υπηρεσίες Real Estate - Πωλήσεις Ακινήτων


Η απόλυτη και μεθοδικά οργανωμένη δουλειά που προσφέρουμε και η πολύ μεγάλη εμπειρία που διαθέτουμε στο χώρο των ακινήτων, αποτελούν την εγγύηση για τους επισκέπτες μας. Η μόνη προϋπόθεση για να Ανεβάσετε κι εσείς ΔΩΡΕΑΝ στο τρισδιάστατο εκθετήριο μας το ακίνητό σας είναι να έχετε συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής του osyate.gr (περιηγηθείτε πατώντας τα "βελάκια" και ανακαλύψτε ένα νέο τρόπο προβολής του ακινήτου σας).

Η ικανότητά μας να προβλέπουμε τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς, είναι η εγγύηση για το αποτέλεσμα της συνεργασίας μαζί σας και μας οδηγεί σε πρωτοποριακές και ιδιαίτερα επιτυχημένες νέες δραστηριότητες.

 

Συνάδελφοι,

Οι υπηρεσίες Real Estate που θα παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας, έχουν σαν μοναδικό σκοπό και στόχο να εξυπηρετούν όλους τους συναδέλφους σε πανελλαδικό επίπεδο.

Από σήμερα λοιπόν, έχετε στα χέρια σας ένα ακόμη εργαλείο, προκειμένου εάν και όποτε αποφασίσετε, να προχωρήσετε σε αγορά ή πώληση οποιουδήποτε ακινήτου σας, απευθυνόμενοι, μέσα από ένα φιλικό και αξιόπιστο περιβάλλον, σε όλους τους συναδέλφους ή σε συγγενικά τους πρόσωπα, κατά συνέπεια σε έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων.
Η καταχώρηση της αγγελίας σας είναι ΔΩΡΕΑΝ για απεριόριστο χρονικό διάστημα.
Η διαμεσολάβηση του ΟΣΥΑΤΕ για την ολοκλήρωση αυτής της πράξης (αγορά – πώληση) θα γίνεται με το ελάχιστο κόστος των 100 Ευρώ ανά αγοραπωλησία μεταξύ των μελών - συναδέλφων. Το ποσό αυτό καλύπτει τα έξοδα του Συν/σμού ( παρακολούθηση - ενημέρωση, συντήρηση κ.λπ.).
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ή αν έχετε κάποια πρόταση συνεργασίας, επικοινωνήστε με τον ΟΣΥΑΤΕ.

Είμαστε ανά πάσα στιγμή διαθέσιμοι για την έναρξη συνεργασίας μαζί σας με σκοπό να προβούμε στην ολοκλήρωση της κτηματομεσιτικής συναλλαγής της απολύτου προτιμήσεώς σας.

Γιατί ΜΕ τον Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε.

 • Διαθέτουμε μεγάλο αρχείο ακινήτων και αγοραστών συνεπώς έχουμε να προτείνουμε πολλές επιλογές.
 • Εξυπηρετείστε από επαγγελματίες με σοβαρότητα και συνέπεια.
 • Η ιστοσελίδα μας αποτελεί ένα πολύ καλό μέσο προβολής και είναι ευκολότερη η πρόσβαση σε ενδιαφερόμενους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

  Για κάθε σας ερώτηση, πληροφορία ή απορία μην διστάσετε να ανοίξετε ένα λογαριασμό στο osyate.gr για να επικοινωνήσετε μαζί μας.


  Ευχαριστούμε

  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ
  ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 (6ος όροφος)
  105 64 Αθήνα