Τοκοχρεολυτικές δόσεις Δανείων από Κεφάλαια ΑΤΕ

Τοκοχρεολυτικές δόσεις Δανείων από Κεφάλαια ΑΤΕ ανά 1.000 Ευρώ Αγορά ή Ανέγερση Eπιτόκιο 3,4% ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΟΣΗ (ΣΕ Ευρώ) 30 ΕΤΗ Περίοδος Χάριτος: 1 έτος Δόση 2/3 3,02 Δόση 3/3 Κανονική 4,52 Νέα Δόση (μετά το 10ο έτος) 5,13 30 ΕΤΗ Περίοδος Χάριτος: 2 έτη Δόση 2/3 3,08 Δόση 3/3 Κανονική 4,62 Νέα Δόση (μετά το 10ο έτος) 5,22 25 ΕΤΗ Περίοδος Χάριτος: 1 έτος Δόση 2/3 3,39 Δόση 3/3 Κανονική 5,08 Νέα Δόση (μετά το 10ο έτος) 5,93 25 ΕΤΗ Περίοδος Χάριτος: 2 έτη Δόση 2/3 3,49 Δόση 3/3 Κανονική 5,23 Νέα Δόση 6,08 20 ΕΤΗ Περίοδος Χάριτος: 1 έτος… ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αίτηση Χορήγησης Στεγαστικού Δανείου

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. Έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε το κείμενο και μετά τη συμπλήρωση ν’ αποστείλετε την αίτηση στον Συνεταιρισμό μαζί με τα συνημμένα. Επώνυμο: _________________________ Όνομα: _________________________ Ημ/νία Γέννησης: _________________________ Τηλ. Υπηρεσίας: _________________________ Διεύθ. Κατοικίας: _________________________ Αρ. Μητρ. Α.Τ.Ε. _________________________ Α.Φ.Μ _________________________ Ημ/νία Έκδ. Ταυτότ. _________________________ Χρονολογία Ανάληψης Υπηρεσίας στην Α.Τ.Ε.: _________________________ Αποδοχές: _________________________ Διεύθυνση E-mail: _________________________ Όνομα Πατρός: _________________________ Υπηρεσία ATE: _________________________ Συνταξιούχος ΝΑΙ__________ / ΟΧΙ__________ Τηλέφωνο Οικίας: _________________________ Αρ. Μητρ. Συν/σμού: _________________________ Αριθ. Δελ. Ταυτότ.: _________________________ Εκδούσα Αρχή: _________________________ Σύνταξη: _________________________ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 (6ος… ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ασφάλιση ακινήτων από κεφάλαια ΟΣΥΑΤΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Πρόγραμμα Πολυασφαλιστήριο Κατοικιών “SUPER Κατοικία” της Αγροτικής Ασφαλιστικής ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Απευθύνεται σε όσους έχουν δανειοδοτηθεί μέσω Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. ή θα δανειοδοτηθούν για το ασφαλιζόμενο ακίνητο. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ: Α. Full Cover(16 κίνδυνοι) Πυρκαγιά – κεραυνός – Πτώση Αεροσκαφών Πυρκαγιά από δάσος Έκρηξη από κάθε αιτία, Βραχυκύκλωμα Ανεμοθύελλα, καταιγίδα, χαλάζι, πλημμύρα Θραύση σωληνώσεων, υπερχείλιση δεξαμενών νερού και των αποχετεύσεων Αστική Ευθύνη του ασφαλισμένου έναντι τρίτων για υλικές ζημιές Απώλεια ενοικίου – Έξοδα μεταφοράς και μεταστέγασης Αποκομιδή συντριμμάτων και ερειπίων Αστική ευθύνη οικογενειάρχη Πτώση δένδρων ή κλαδιών Πρόσκρουση οχημάτων Αγορά νέων περουσιακών στοιχείων Προσωπικό ατύχημα Έξοδα αρχιτεκτόνων – μηχανικών Κλοπή συνέπεια διάρηξης Ζημιές οικοδομής από… ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάνεια από κεφάλαια ΟΣΥΑΤΕ

ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Δικαιούχοι δανείων από κεφάλαια του Συνεταιρισμού (για απόκτηση, επισκευή, συμπλήρωση, βελτίωση κ.λπ. Α’ κατοικίας) είναι όσοι υπάλληλοι έχουν συμπληρώσει υπηρεσία στην Τράπεζα πέντε (5) χρόνια και έχουν συμπληρώσει έξι (6) μήνες από την εγγραφή τους στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό, καθώς και οι συνταξιούχοι που είναι μέλη του Συνεταιρισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξυπηρέτηση της τοκοχρεολυτικής δόσης, είναι, το ύψος της να μην υπερβαίνει το 1/4 των ακαθαρίστων μηνιαίων αποδοχών ή της σύνταξης του συνεταίρου. ΕΠΙΤΟΚΙΟ: Το επιτόκιο είναι 6,5% για δάνεια μέχρι 10.000 ευρώ και 6% για δάνεια από 10.001 ευρώ και πάνω (με εγγραφή… ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάνεια Β’,Γ’ κ.λπ. Κατοικίας από κεφάλαια ΑΤΕ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΤΕ 3. ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ κ.λπ Β’, Γ’ κ.λπ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ή ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΝΤΟΣ 3/ΕΤΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ KAI TOYΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Δικαιούχοι είναι όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι της Τράπεζας, ανεξαρτήτως του χρόνου της υπηρεσίας τους και της εγγραφής τους στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό. ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ: Το 100% της δαπάνης αγοράς (που αναγράφεται στο συμβόλαιο) ή των εργασιών (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό), χωρίς ανώτατο περιορισμό, αλλά με την προϋπόθεση της επάρκειας εισοδήματος, όπως αναφέρεται παρακάτω. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: Η ετήσια επιβάρυνση από τις μηνιαίες δόσεις του δανείου αυτού, μαζί με τυχόν άλλο στεγαστικό δάνειο, να… ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάνεια Α’ Κατοικίας από κεφάλαια ΑΤΕ (συνταξιούχοι)

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΤΕ 2. ΑΠΟΚΤΗΣΗ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ή ΕΠΙΣΚΕΥΗ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Δικαιούχοι δανείων απόκτησης Α’ κατοικίας είναι οι συνταξιούχοι της Τράπεζας που στερούνται Α’ κατοικίας και δεν έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους. Η λήψη στεγαστικού δανείου από κεφάλαια της Τράπεζας στο παρελθόν (ως εν ενεργεία υπάλληλοι) δεν εμποδίζει τη λήψη του νέου δανείου, αρκεί το παλαιό δάνειο να έχει εξοφληθεί ολοσχερώς και ο συνταξιούχος υπάλληλος να μην έχει στην ιδιοκτησία του πρώτη κατοικία. Όσα αναφέρονται για την επαναδανειοδότηση των εν ενεργεία συναδέλφων οι οποίοι μεταβιβάζουν την α΄κατοικία τους, που απέκτησαν… ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάνεια Α’ Κατοικίας από κεφάλαια ΑΤΕ (εν ενεργεία υπάλληλοι)

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΤΕ 1. ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, κ.λπ. Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Δικαιούχοι δανείου για απόκτηση Α’ κατοικίας (Αγορά έτοιμης ή υπό κατασκευή κατοικίας, αποπεράτωση, επισκευή, συμπλήρωση, βελτίωση, επέκταση, εξόφληση άλλου στεγαστικού δανείου που χορηγήθηκε με δυσμενέστερους όρους και αφορούσε α’ κατοικία) είναι όσοι υπάλληλοι έχουν συμπληρώσει υπηρεσία στην Τράπεζα τριών(3) χρόνων και ταυτόχρονα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την εγγραφή τους στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό και στερούνται Α’ κατοικίας, ή έχουν ανεπαρκή ή ακατάλληλη κατοικία για τις στεγαστικές τους ανάγκες. Τα 3 χρόνια προϋπηρεσίας περιορίζονται σε δύο ( 2 ) εάν ο δικαιούχος… ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ