Αίτηση Εγγραφής Μέλους

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟΝ Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε.

Στον ΟΣΥΑΤΕ μπορούν να εγγραφούν ως Μέλη, εν ενεργεία Υπάλληλοι ή Συνταξιούχοι της Α.Τ.Ε.

Προϋποθέσεις για εγγραφή υπαλλήλου ΑΤΕ ή Συνταξιούχου ως Μέλος στον Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε.:

 1. Υπάλληλος Α.Τ.Ε. – Συμπλήρωση προϋπηρεσίας ενός (1) έτους στην Α.Τ.Ε.
 2. Συνταξιούχος Α.Τ.Ε. – Οποτεδήποτε υποβάλλει Αίτηση Εγγραφής

Οικονομικές υποχρεώσεις κατά την εγγραφή του μέλους:
Για να εγγραφεί κάποιος στο Συν/σμό πρέπει να καταβάλει συνολικά το ποσό των 73,37 Ευρώ, εκ των οποίων:

 • Η συνεταιριστική μερίδα ανέρχεται στο ποσό των 27,20 Ευρώ και επιστρέφεται εάν διαγραφεί το Μέλος
 • Το ποσό των 14,68 Ευρώ είναι έκτακτη εισφορά
 • Το ποσό των 31,49 Ευρώ είναι δικαίωμα εγγραφής Το παραπάνω ποσό μπορεί να καταβληθεί:
  – Εφάπαξ ή
  – Τμηματικά, ως εξής:
 • Προκαταβολή 35,69 Ευρώ και
 • 24 μηνιαίες δόσεις των 1,57 Ευρώ
 • Για να εγγραφείτε, έχετε τη δυνατότητα:

  1. να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική Φόρμα που ακολουθεί και να την αποστείλετε, ή
  2. να εκτυπώσετε το κείμενο και μετά τη συμπλήρωση ν’ αποστείλετε την αίτηση με FAX στο 210-32 30 414.

  Επώνυμο: _________________________

  Όνομα: _________________________

  Όνομα Πατρός: _________________________

  Ημ/νία Γέννησης: _________________________

  Βαθμός: _________________________

  Υπηρεσία: _________________________

  Διεύθ. Κατοικίας: _________________________

  Πόλη: _________________________

  Τηλέφωνο Υπηρεσίας: _________________________

  Τηλέφωνο Οικίας: _________________________

  Διεύθυνση E-mail: _________________________

  Αρ. Μητρ. Α.Τ.Ε. _________________________

  Αρ. Μητρ. Συν/σμού: _________________________

  Χρονολογία Ανάληψης Υπηρεσίας στην Α.Τ.Ε.: _________________________

  Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Οικοδομικού Συν/σμού Υπαλλήλων Α.Τ.Ε.
  Αθήνα fax:210-3230414

  Κύριε Πρόεδρε,

  Σας παρακαλώ να με γράψετε στο Συν/σμό σας, δηλώνω υπεύθυνα ότι:

  α. Έχω ελεύθερη τη διαχείριση της περιουσίας μου.
  β. Αποδέχομαι το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του παραπάνω Συν/σμού, χωρίς καμία επιφύλαξη.
  γ. Δεν αποτελώ μέλος άλλου Συν/σμού που επιδιώκει τον αυτό κύριο σκοπό.
  δ. Δεν διαγράφηκα από άλλο Συν/σμό για καταδίκη σύμφωνα με τα άρθρα 82,83 και 84 του Ν. 602 καθώς και για κακούργημα ή πλημμέλημα των άρθρων 22 και 24 του παλαιού Ποινικού Νόμου.
  ε. Σας εξουσιοδοτώ να παρακρατείτε από την κατά μήνα μισθοδοσία μου ΕΥΡΩ 1,57 για 24 μήνες, μέχρις εξόφλησης του οφειλόμενου υπολοίπου της συν/κής μου μερίδας και εισφοράς.
  στ. Δεν διατέλεσα μέλος άλλου Συν/σμού.

  ΣΥΝΑΙΝΩ ΣΤΗΝ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΥΑΤΕ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 25/5/2018