Ασφάλιση ακινήτων από κεφάλαια ΟΣΥΑΤΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Πρόγραμμα Πολυασφαλιστήριο Κατοικιών “SUPER Κατοικία” της Αγροτικής Ασφαλιστικής
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Απευθύνεται σε όσους έχουν δανειοδοτηθεί μέσω Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. ή θα δανειοδοτηθούν για το ασφαλιζόμενο ακίνητο.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ: Α. Full Cover(16 κίνδυνοι)

 • Πυρκαγιά – κεραυνός – Πτώση Αεροσκαφών
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Έκρηξη από κάθε αιτία, Βραχυκύκλωμα
 • Ανεμοθύελλα, καταιγίδα, χαλάζι, πλημμύρα
 • Θραύση σωληνώσεων, υπερχείλιση δεξαμενών νερού και των αποχετεύσεων
 • Αστική Ευθύνη του ασφαλισμένου έναντι τρίτων για υλικές ζημιές
 • Απώλεια ενοικίου – Έξοδα μεταφοράς και μεταστέγασης
 • Αποκομιδή συντριμμάτων και ερειπίων
 • Αστική ευθύνη οικογενειάρχη
 • Πτώση δένδρων ή κλαδιών
 • Πρόσκρουση οχημάτων
 • Αγορά νέων περουσιακών στοιχείων
 • Προσωπικό ατύχημα
 • Έξοδα αρχιτεκτόνων – μηχανικών
 • Κλοπή συνέπεια διάρηξης
 • Ζημιές οικοδομής από κλοπή
 • ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ:Σεισμός

Β. Simple cover (6 κίνδυνοι)

 • Πυρκαγιά
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Πτώση κεραυνού
 • Πτώση αεροσκαφών
 • Έκρηξη από κάθε αιτία
 • Σεισμός

Γ. All Risk (26 κίνδυνοι)

 • Πυρκαγιά – κεραυνός – Πτώση Αεροσκαφών
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Έκρηξη από κάθε αιτία
 • Βραχυκύκλωμα
 • Ανεμοθύελλα, καταιγίδα, χαλάζι, πλημμύρα
 • Θραύση σωληνώσεων, υπερχείλιση δεξαμενών νερού περιλαμβανομένων και των αποχετεύσεων
 • Αστική Ευθύνη του ασφαλισμένου έναντι τρίτων για υλικές ζημιές
 • Απώλεια ενοικίου – Έξοδα μεταφοράς και μεταστέγασης
 • Αποκομιδή συντριμμάτων και ερειπίων
 • Αστική ευθύνη οικογενειάρχη
 • Πτώση δένδρων ή κλαδιών
 • Πρόσκρουση οχημάτων
 • Κατάρρευση κτιρίου, κατολίσθηση, καθίζηση εδάφους
 • Βάρος χιονιού, παγετός, χιονόνερο
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Κακόβουλη ζημιά
 • Διαταραχή δημόσιας τάξης
 • Καπνός
 • Αγορά νέων περιουσιακών στοιχείων
 • Προσωπικό ατύχημα
 • Επέκτασης της κάλυψης του περιεχομένου εκτός της ασφαλισμένης κατοικίας
 • Έξοδα αρχιτεκτόνων – μηχανικών
 • Θραύση υαλοπινάκων
 • Κλοπή συνέπεια διάρρηξης
 • Ζημιές οικοδομής από κλοπή
 • Σεισμός
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ: Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, απολαμβάνουν έκπτωση 20% επί του εκάστοτε ισχύοντος ασφαλίστρου.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ:
 • Ασφαλιζόμενη αξία Διαμερίσματος: 950 Ευρώ/τ.μ.
 • Ασφαλιζόμενη αξία Κατοικίας: 1100 Ευρώ/τ.μ.
 • Προαιρετικές Καλύψεις:
  Σεισμός: 1,84 τοις χιλίοις επί της συνολικής ασφαλιζόμενης αξίας ακινήτου, χωρίς έκπτωση
  Κλοπή: 1,10 τοις χιλίοις για την οικοδομή και 2,00 τοις χιλίοις για το περιεχόμενο, επί της συνολικής ασφαλιζόμενης αξίας ακινήτου, χωρίς έκπτωση. (Προϋπόθεση: Πλήρες Ασφαλιστήριο)
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Εφάπαξ, με χρέωση λογαριασμού Ταμιευτηρίου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ο ΟΣΥΑΤΕ σε συνεργασία με την ΑΕΕΓΑ (Αγροτική Ασφαλιστική) παρέχει ασφάλιση έναντι πυρός, με έκπτωση επί του ασφαλίστρου 20%.
(Πρόγραμμα Νέα Κατοικία
Υπεύθυνη ΟΣΥΑΤΕ  κ. Τζερβάκη Γεωργία & Περδικάκης Γεώργιος
Τηλ. 210-32.24.989 (εσωτ.τηλ:21))

Για να ισχύσει η έκπτωση επί του ασφαλίστρου πυρός, απαιτείται η λήψη δανείου  του μέλους από Κεφάλαια ΑΤΕ μέσω ΟΣΥΑΤΕ.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
“ΝΕΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ”

Υπόδειγμα Αίτησης