ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. – ΔΙΟΙΚΗΣΗ – Δ.Σ.

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Συν.Π.Ε.

2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Ν.Π.Ι.Δ- Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης

3. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ:
1945


4. Όργανα Διοίκησης:

9μελές Διοικητικό Συμβούλιο και 5μελές Εποπτικό Συμβούλιο, τα οποία εκλέγονται απ’ ευθείας από τα μέλη του Συνεταιρισμού με 3ετή θητεία.

Στις 13 Δεκεμβρίου 2012 ολοκληρώθηκαν οι εκλογές του ΟΣΥΑΤΕ.
Η εφορευτική επιτροπή στις 14/12/12 εξέδωσε τα αποτελέσματα και έγινε η κατανομή των αξιωμάτων, ως κάτωθι:

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου:

 • Κυριάκος Τσαούσης – Πρόεδρος
 • Αθανάσιος Κουρμπέτης – Α’ Αντιπρόεδρος
 • Αλέξανδρος Παπαϊωάννου – Γενικός Γραμματέας
 • Νίκος Ζαρίφης – Α’ Αναπληρωτής Γενικού Γραμματέα
 • Χρυσαφένια Τεκνάκη – Ταμίας
 • Χρήστος Χριστόπουλος – Β’ Αντιπρόεδρος
 • Χάρης Σκούλικας – Β’ Αναπληρωτής Γενικού Γραμματέα
 • Βασίλης Μπερεδήμας – Μέλος
 • Αθανάσιος Γκουρνέλος – Μέλος

Σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου:

 • Αθανάσιος Αλμπάνης – Προϊστάμενος
 • Ανδρέας Δεϊρμεντζόγλου – Αναπληρωτής Προϊσταμένου
 • Ιωάννης Ζυγούρας – Μέλος
 • Γεώργιος Μπαρμπούνης – Μέλος
 • Φραγκίσκος Χανιώτης – Μέλος

Δ/ντής Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. – κ.Ανδρέας Παντελιάς

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΗ Γενική Συνέλευση του Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. συνέρχεται δύο (2) φορές το χρόνο και κάθε τρία χρόνια (3) είναι εκλογοαπολογιστική.
Η διάρκεια του Δ.Σ. είναι τριετής και συνεδριάζει κάθε μήνα.

5. ΕΔΡΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Αθήνα – Όλη η Ελλάδα

6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ: Σύνολο Μελών Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. το 2009: 9.278 άτομα εν ενεργεία και συνταξιούχοι υπάλληλοι της Α.Τ.Ε.
Οι εγγραφές και Διαγραφές Μελών γίνονται κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.

Κατά την τελευταία πενταετία παρατηρείται μια συνεχής αύξηση του αριθμού των συνεταίρων, πράγμα απόλυτα θετικό, με αποτέλεσμα το συνεχώς αυξανόμενο κύρος του Συνεταιρισμού και την αποδοχή των υπηρεσιών που προσφέρει, εκ μέρους των συναδέλφων.