ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ – ΜΕΓΕΘΗ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ (ποσά σε Ευρώ)

Οι Χορηγήσεις των τελευταίων ετών είναι οι εξής:

Έτος Κεφ. Α.Τ.Ε. Κεφ. Συν/σμού Σύνολο Συμβάσεις
2004 15.846.313€ 1.464.350€ 17.310.663€ 585
2005 18.332.487€ 1.866.010€ 20.198.497€ 706
2006 16.504.454€ 1.545.760€ 18.050.214€ 526
2007 12.585.700€ 1.767.530€ 14.353.230€ 496
2008 14.332.580€ 2.938.900€ 17.271.480€ 688
2009 12.192.500€ 2.132.230€ 14.324.730€ 453