Τοκοχρεολυτικές δόσεις Δανείων από Κεφάλαια ΑΤΕ

Τοκοχρεολυτικές δόσεις Δανείων από Κεφάλαια ΑΤΕ ανά 1.000 Ευρώ

Αγορά ή Ανέγερση
Eπιτόκιο 3,4%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΟΣΗ (ΣΕ Ευρώ)
30 ΕΤΗ
Περίοδος Χάριτος: 1 έτος
 • Δόση 2/3 3,02
 • Δόση 3/3 Κανονική 4,52
 • Νέα Δόση (μετά το 10ο έτος) 5,13
30 ΕΤΗ
Περίοδος Χάριτος: 2 έτη
 • Δόση 2/3 3,08
 • Δόση 3/3 Κανονική 4,62
 • Νέα Δόση (μετά το 10ο έτος) 5,22
25 ΕΤΗ
Περίοδος Χάριτος: 1 έτος
 • Δόση 2/3 3,39
 • Δόση 3/3 Κανονική 5,08
 • Νέα Δόση (μετά το 10ο έτος) 5,93
25 ΕΤΗ
Περίοδος Χάριτος: 2 έτη
 • Δόση 2/3 3,49
 • Δόση 3/3 Κανονική 5,23
 • Νέα Δόση 6,08
20 ΕΤΗ
Περίοδος Χάριτος: 1 έτος
 • Δόση 2/3 3,97
 • Δόση 3/3 Κανονική 5,96
 • Νέα Δόση (μετά το 10ο έτος)7,35
20 ΕΤΗ
Περίοδος Χάριτος: 2 έτη
 • Δόση 2/3 4,13
 • Δόση 3/3 Κανονική 6,20
 • Νέα Δόση (μετά το 10ο έτος)7,61

Δάνεια από Κεφάλαια Α.Τ.Ε. για αποπληρωμή Δανείου άλλης Τράπεζας, χωρίς περίοδο χάριτος

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Επιτόκιο 3,4% Επιτόκιο 3,4%
30 ΕΤΗ
χωρίς περίοδο χάριτος
25 ΕΤΗ
χωρίς περίοδο χάριτος
20 ΕΤΗ
χωρίς περίοδο χάριτος
2/3 2,96 Ευρώ 2/3 3,30 Ευρώ 2/3 3,83 Ευρώ
3/3 4,43 Ευρώ 3/3 4,95 Ευρώ 3/3 5,75 Ευρώ
Νέα δόση 5,04 Ευρώ Νέα δόση 5,80 Ευρώ Νέα δόση 7,12 Ευρώ