Τοκοχρεολυτικές δόσεις Δανείων από Κεφάλαια ΟΣΥΑΤΕ

Τοκοχρεολυτικές δόσεις Δανείων από Κεφάλαια Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. ανά 1.000 Ευρώ

1. Δάνειο με επιτόκιο 6,5%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΟΣΗ (ΣΕ Ευρώ)
1 ΕΤΟΣ 86,29
2 ΕΤΗ 44,54
3 ΕΤΗ 30,64
5 ΕΤΗ 19,56
6 ΕΤΗ 16,57
12 ΕΤΗ 9,76
16 ΕΤΗ 8,11