ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ. Κέντρο: 210-32.24.989, 32.36.085, 32.32.523
FAX: 210-32.30.414
e-mail: osyate@osyate.gr

Διεύθυνση: Σταδίου 10 & Ομήρου 4 – 6ος όρ. – 105 64 ΑΘΗΝΑ

Πρόεδρος Δ.Σ.: κ. Κυριάκος Τσαούσης
Γεν. Γραμματέας: κ. Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

Διευθυντής:

Γραμματεία: Υπεύθυνη κα Γ. Κουφογιάννη
Εσωτ.τηλ: 11

Λογιστήριο:
Προϊσταμενος : κ. Χαρουτιούν Μοβσεσιάν

Ταμίας : κ. Χρήστος Ζεντέφης
κα Χριστίνα Κατσίκη
Εσωτ.τηλ: 18,22,25,

Χορηγήσεις :
κα.Δήμητρα Μπουκουβάλα
κ.Παπαποστόλου Σταύρος
κ. Γλύνιας Μιχάλης
Εσωτ.Τηλ: 14,20,15

Μηχανογράφηση:
Προϊσταμένη :
κα Ασημίνα Γεωργακοπούλου

Αναπλ. Προϊστ.: κ. Αντώνης Αθανασάκος
Εσωτ.τηλ:16,28

Ασφάλειες :
Γεωργία Τζερβάκη

Γεώργιος Περδικάκης

Εσωτ. τηλ:21

Νομικός Σύμβουλος: κα Λουκία Ρουμαντζά

Πληροφορίες για Παραθεριστική κατοικία ή αγορά Οικοπέδων :
κ. Αντώνης Αθανασάκος