2009: Εκτάσεις σε Πήλιο – Καλά Νερά – Λαύκο

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 32.24.989 – 32.36.085 FAX. 32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η No. 2 / ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

Συνάδελφοι και Φίλοι του Συνεταιρισμού μας,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, συνεχίζοντας τις προσπάθειές του για την εξασφάλιση, στα μέλη και τους φίλους του, προνομιούχων εκτάσεων για ανέγερση παραθεριστικών κατοικιών, που αποτελεί άλλωστε και Καταστατική του υποχρέωση, Σας προτείνει την αγορά ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ οικοπέδων σε δύο πανέμορφες τοποθεσίες του μαγευτικού και κοσμοπολίτικου ΠΗΛΙΟΥ, στα Καλά Νερά ( Κορώπη ) και το γραφικό Λαύκο.
Και οι δύο αυτές εκτάσεις αποτελούν μοναδικές περιπτώσεις, από πλευρά ποιότητας και καταλληλότητας, για άμεση οικιστική αξιοποίηση, ταυτόχρονα δε είναι μιά εγγυημένη επενδυτική ευκαιρία, λόγω της ραγδαίας οικιστικής και τουριστικής ανάπτυξης που εμφανίζουν και οι δύο περιοχές. Συγκεκριμένα Σας προτείνουμε την αγορά οικοπεδικών μερίδων:

1. ΣΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ( ΚΟΡΩΠΗ ).

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ
α) Η έκταση βρίσκεται στην Κορώπη του Δήμου Μηλέων, που απέχει 21 χιλ από το Βόλο και 1 χιλ. από το φημισμένο παραθεριστικό θέρετρο των Καλών Νερών, στο κέντρο του οικισμού και πάνω σχεδόν στον κύριο επαρχιακό δρόμο, με τον οποίο συνδέεται με τσιμεντοστρωμένο δρόμο μήκους 100 περίπου μέτρων.
β) Η τοποθεσία στην οποία βρίσκονται τα προσφερόμενα οικόπεδα είναι πραγματικά πολύ ωραία, με φόντο τον ορεινό όγκο του Πηλίου και θέα τον Παγασητικό.
γ) Σε απόσταση μόλις 400 μ από την έκταση υπάρχει μιά πανέμορφη και καλά οργανωμένη παραλία με απολαυστική αμμουδιά, η πρόσβαση προς την οποία είναι πολύ εύκολη και άνετη.
δ) Το έδαφος της έκτασης, η οποία είναι επίπεδη, είναι εύφορο, ομαλό και γαιώδες, πράγματα τα οποία συμβάλλουν στην εύκολη οικιστική αξιοποίησή της, με πολύ χαμηλό κόστος, γιατί για να χτίσεις δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη χωματουργική εργασία.
ε) Γενικά η έκταση, η οποία περιβάλλεται από αξιόλογα σπίτια και στα όρια της οποίας υπάρχει φως και νερό, προσφέρεται για πραγματική ξεκούραση, λόγω της απόλυτης ηρεμίας που υπάρχει στην περιοχή και ταυτόχρονα για να απολαύσεις τα καλά της θάλασσας, λόγω της άριστα οργανωμένης παραλίας και της υπέροχης αμμουδιάς που διαθέτει και κάθε άλλου είδους διασκέδασης που επιθυμείς, μια και βρίσκεται στη καρδιά του κοσμοπολίτικου Πηλίου.
στ) Λόγω των έργων που έγιναν κατά μήκος της διαδρομής Αθήνα – Βόλος ( πέταλο Μαλιακού κτλ. ) η διάρκεια της σχετικής διαδρομής περιορίστηκε στις 3 ώρες.

Β. ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ:
Οι βασικοί όροι δόμησης που ισχύουν στην έκταση είναι οι εξής ( Π.Δ. 16 – 6/ 4.7.1980, ΦΕΚ 374 Δ όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 17 – 4/16.5.19.1997, ΦΕΚ 383 Δ ):

# Αρτιότητα οικοπέδου: 1000 τ.μ. και πρόσωπο επί υφισταμένου κοινόχρηστου χώρου 20 μ.
# Ποσοστό κάλυψης οικοπέδου: 60 % για τα πρώτα 300 τ.μ. και 50% για τα πέραν των 300 τ.μ.
# Συντελεστής Δόμησης ( Σ.Δ. ): Είναι κλιμακωτός ως εξής:

 • Στα πρώτα 300 τ.μ. χτίζεις 240 τ.μ. οικοδομή ( Σ.Δ. 0,80 )
 • Στα υπόλοιπα 700 τ.μ. χτίζεις 210 τ.μ. οικοδομή ( Σ.Δ. 0,40 )
 • Στο πάνω από 1000 τ.μ. τμήμα του οικοπέδου ο Σ.Δ. είναι 0,15
  # Ύψος οικοδομής: Μέγιστο ύψος 10 μ. ενώ επιβάλλεται η κατασκευή στέγης.
  Απόσταση από τα όρια του οικοπέδου: 0,90 μ., τουλάχιστον.
  Κάθε κτίριο δικαιούται, επί πλέον, υπόγειο ίσο με το εμβαδόν του ισογείου και ημιϋπαίθριους χώρους. Γ. ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
  α) Η έκταση, συνολικής επιφάνειας 3.494,65 τ.μ., έχει κατατμηθεί, με το σύστημα της κάθετης ιδιοκτησίας, μετά την αφαίρεση κοινόχρηστου χώρου διέλευσης, σε επτά ( 7 ) οικοπεδικές μερίδες επιφάνειας 370 τ.μ. η κάθε μία, όλες δε οι οικοπεδικές μερίδες είναι τελείως αυτοτελείς και διακεκριμένες ιδιοκτησίες, με δικό τους ανεξάρτητο εμβαδόν κάλυψης και δόμησης, το οποίο, σε καμιά περίπτωση, δεν επηρεάζεται από τυχόν πολεοδομικές παραβάσεις των άλλων μεριδιούχων.
  β) Σε κάθε μία από τις οικοδομικές μερίδες, στις οποίες έχει χωριστεί η έκταση, χτίζεις οικοδομή επιφάνειας 128 τ.μ. πλέον υπογείου και ημιϋπαίθριων χώρων.
  γ) Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι, επειδή η έκταση βρίσκεται εντός οικισμού, μπορείς να κτίσεις στο οικόπεδό σου αμέσως μόλις το αγοράσεις και τελείως ανεξάρτητα από τους γείτονές σου, πράγμα το οποίο είναι σημαντικό πλεονέκτημα.

  Δ. Τ Ι Μ Η Μ Α – Τ Ρ Ο Π Ο Σ Κ Α Τ Α Β Ο Λ Η Σ.
  α) Η αξία κάθε οικοπεδικής μερίδας,στις οποίες έχει χωριστεί η έκταση και οι οποίες θα κατανεμηθούν, στους ενδιαφερόμενους, με κλήρωση που θα γίνει ενώπιον Συμβολαιογράφου, θα ανέρχεται στο ποσό των 46.000 Ευρώ, εφόσον αυτή, μείον φυσικά το ποσό της προκαταβολής, που ήδη θα έχει κατατεθεί κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος, καταβληθεί κατά την υπογραφή των συμβολαίων ( αγορά τοις μετρητοίς ) ( Στο ποσό αυτό των 46.000 Ευρώ περιλαμβάνεται και ποσό 1000 Ευρώ για την αντιμετώπιση των γενικών και ειδικών εξόδων που υποβλήθηκε και θα υποβληθεί ο Συν/σμός για τη διαμεσολάβιση στην αγορά της συγκεκριμένης έκτασης ).
  β) Οι ενδιαφερόμενοι, μέλη του Συν/σμού ή μέλη της οικογένειας Συνεταίρου πρώτου βαθμού, μπορεί να εξοφλήσουν την αξία της οικοπεδικής μερίδας ή των μερίδων που θα αγοράσουν και σε 18, ισόποσες, μηνιαίες δόσεις, εφόσον όμως, κατά την υπογραφή των συμβολαίων αγοράς, καταβάλουν το ήμισυ ( 50 % ) της συνολικής αξίας αγοράς μείον την προκαταβολή που θα έχουν ήδη καταβάλει κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος και επιβαρυνθούν, εάν είναι μέλη του Συνεταιρισμού, με το ποσό των 1201,72 Ευρώ κατά οικοπεδική μερίδα και με το ποσό των 1578,64 Ευρώ εάν είναι μέλη της οικογένειας Συνεταίρων πρώτου βαθμού. Ήτοι, στην περίπτωση της αγοράς της οικοπεδικής μερίδας με δόσεις, τα μέλη του Συν/σμού θα καταβάλουν κατά την υπογραφή των συμβολαίων αγοράς το ποσό των 22.000 Ευρώ ( 46.000 : 2 = 23.000 – 1000 προκαταβολή = 22.000 ) και το υπόλοιπο ποσό των 23.0000 Ευρώ, συν το ποσό των 1201,72 Ευρώ, δηλαδή το συνολικό ποσό των 24.201,72 Ευρώ, σε 18, ισόποσες, μηνιαίες δόσεις των 1.344,54 Ευρώ εκάστη ( 23.000 + 1.201,72 = 24.201,72 : 18 = 1.344,54 ), ενώ τα μέλη της οικογένειας συνεταίρων πρώτου βαθμού θα καταβάλουν, μηνιαίως, το ποσό των 1.365,48 Ευρώ, επί 18 μήνες.Ήτοι, θα καταβάλουν 22.000 Ευρώ κατά την υπογραφή των συμβολαίων, συν τα 1000 Ευρώ της προκαταβολής που έχουν ήδη καταβάλει κατά την εκδήλωση του ενδιαφέροντος και 23.000 Ευρώ, συν το ποσό των Ευρώ 1578,64 Ευρώ, δηλ.το συνολικό ποσό των 24.578,64 Ευρώ, σε 18, ισόποσες, μηνιαίες δόσεις (23.000 + 1.578,64 = 24.578,64 :18 = 1365,48).
  γ) Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω τιμές κρίνονται ικανοποιητικές, επιτεύχθηκαν ύστερα από σκληρές διαπραγματεύσεις και πιστεύουμε ότι κρύβουν τη δυνατότητα δημιουργίας, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σημαντικών υπεραξιών λόγω της ταχείας και έντονης τουριστικής ανάπτυξης που εμφανίζει η περιοχή, περιλαμβάνουν δε, εκτός από την υποχρέωση του πωλητή να δημιουργήσει κοινόχρηστο δρόμο, κατά μήκος των οικοπέδων, πλάτους 6 μ., στο στάδιο των χωματουργικών εργασιών ( πράγμα το οποίο ήδη έχει γίνει ) και την υποχρέωσή του για τη σήμανση και οριοθέτηση των οικοπέδων επί του εδάφους, με σταθερούς πασσάλους.


  2. ΣΤΟ ΛΑΥΚΟ.

  Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ.
  α) Ο Λαύκος, έδρα του Δήμου Σηπιάδος, είναι ένα παραδοσιακό, γραφικό, ημιορεινό, Πηλιορείτικο χωριό, με θέα τον Παγασητικό, κοντά στην Αργαλαστή και, εκτός από τις ωραίες ταβέρνες που διαθέτει, έχει οργανωμένη αγορά γιατί εμφανίζει αξιόλογη τουριστική κίνηση, απέχει δε από την Αθήνα 360 χλμ. και από το Βόλο 45 χλμ., με τον οποίο και συνδέεται με άριστο οδικό δίκτυο.
  β) Μεταξύ των αξιοθέατων της περιοχής είναι η εκκλησία της Γεννήσεως της Θεοτόκου, με μαρμάρινα ανάγλυφα και ξυλόγλυπτο τέμπλο.Στην κεντρική πλατεία του χωριού βρίσκεται το ”Φάμπιο” μουσείο, με πλούσια συλλογή έργων ζωγραφικής του σύγχρονου Λαυκιώτη καλλιτέχνη Θανάση Φάμπα.Τον προαύλιο χώρο του μουσείου κοσμούν μόνιμα γλυπτά εκθέματα του ιδίου.Στον παλιό Λαύκο βρίσκεται η λιθόκτιστη δημόσια κρήνη ”Μοναστηράκι”, χτισμένη το 1727.Σε μικρή απόσταση από το χωριό βρίσκεται το μοναστήρι του Αγίου Αθανασίου, χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο μνημείο, μέσα σε μια κατάφυτη ρεματιά.Χτισμένο από τον αρχιτέκτονα Δήμο Ζηπανιώτη, στα 1795, με έξοδα του Καπετάν Στέργιου Μπασδέκη, αποτελεί δείγμα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και διακοσμείται με λαϊκά ανάγλυφα του γλύπτη Μίλιου, αλλά και παλιοχριστιανικά κατάλοιπα.
  γ) Η προσφερόμενη έκταση βρίσκεται εντός οικισμού ( άρα μπορείς να χτίσεις στη μερίδα σου αμέσως μόλις την αγοράσεις ), είναι μέσα στο χωριό και δεν εμφανίζει κανένα εδαφολογικό πρόβλημα, ενώ, λόγω της ελαφριάς κλίσης που παρουσιάζει, έχει ωραία και ανεμπόδιστη θέα, από όλα της τα σημεία, προς τον Παγασητικό και στο βάθος το Βόλο.
  δ) Το μεγάλο πλεονέκτημα της περιοχής είναι ότι περιβάλλεται από πολλές όμορφες παραλίες, τόσο από την πλευρά του Παγασητικού κόλπου, όσο και από την πλευρά του Αιγαίου.Υπάρχουν πολλές μεγάλες και μικρές, πολυσύχναστες, αλλά όλες πεντακάθαρες και προσιτές για τους λουόμενους παραλίες.Στον Παγασητικό κόλπο είναι οι παραλίες μέσα στο χωριό της Μηλίνας, αλλά και έξω από αυτό, ο Μαραθιάς, τα Κουκουλέϊκα και η Ζάστενη, που όλες προσφέρονται για κολύμπι και θαλάσσια σπορ και απέχουν από το Λαύκο 3 με 3,5 χιλ. Από την πλευρά του Αιγαίου είναι το Μικρό, ο Πλατανιάς το Καστρί, ο Κατηγιώργης, ο Μουρτιάς, η Θεοτόκος, η Λύρη, η Χονδρή Άμμος, η Καναπίτσα, το Βρωμονέρι και πολλές άλλες μικρότερες παραλίες που ικανοποιούν και τα πιο απαιτητικά γούστα των επισκεπτών που αναζητούν ήρεμες και καθαρές θάλασσες.
  ε) Το έδαφος της έκτασης είναι ομαλό και γαιώδες, πράγμα το οποίο κάνει εύκολη και με πολύ χαμηλό κόστος την οικιστική της αξιοποίηση, έχει δε μια ελαφριά κλίση που διευκολύνει, όπως αναφέραμε ήδη, τη θέα προς τον Παγασητικό. Γενικά η περιοχή προσφέρεται για πραγματική ξεκούραση και υπέροχα μπάνια, ενώ, ταυτόχρονα, επειδή είναι στο κοσμοπολίτικο Πήλιο και μέσα στο χωριό, μπορεί κάποιος να απολαμβάνει όλα τα αγαθά, τις ανέσεις και τις διασκεδάσεις της σύγχρονης ζωής.
  στ) Στα όρια της περιοχής υπάρχει δίκτυο νερού και ηλεκτρικού.

  Β. ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ.

  α) Οι βασικοί όροι δόμησης της περιοχής είναι οι εξής:

 • Αρτιότητα οικοπέδου: 1.000 τ.μ. (ένα στρέμμα ) και πρόσοψη 20 μ. επί υφιστάμενου κοινόχρηστου χώρου.
 • Ποσοστό κάλυψης (ΠΚ): 60% για τα πρώτα 300 τ.μ. και 50% για το υπόλοιπο τμήμα του οικοπέδου.
 • Συντελεστής δόμησης (ΣΔ): Είναι κλιμακωτός ως εξής:
  # Στα πρώτα 300 τ.μ. ΣΔ 0,80 , δηλ. κτίζονται 240 τ.μ.
  # Στα υπόλοιπα 700 τ.μ. ΣΔ 0,40 , δηλ. κτίζονται 280 τ.μ.
  # Για το πάνω από τα 1000 τ.μ. τμήμα του οικοπέδου Σ.Δ. 0,15.
 • Απόσταση από τα όρια του οικοπέδου ( Δ ): 0,90 μ., τουλάχιστον.
 • Ύψος οικοδομής: 10 μ. το μέγιστο. Πλην των παραπάνω γενικών όρων δόμησης υπάρχουν και άλλοι ειδικότεροι όροι οι οποίοι αφορούν, κυρίως, την αρχιτεκτονική μορφή των κτισμάτων, όπως π.χ. η υποχρεωτική κατασκευή στέγης κτλ. β) Η όλη έκταση, συνολικής επιφάνειας 2.002,42 τ.μ., έχει χωριστεί σε δύο (2) άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα επιφάνειας 1001 και 1001,42 τ.μ. και καθ’ένα απ’αυτά, μετά την αφαίρεση κοινόχρηστου χώρου διέλευσης, έχει κατατμηθεί, με το σύστημα της κάθετης ιδιοκτησίας, σε 3 οικοπεδικές μερίδες εκ των οποίων, 4 έχουν επιφάνεια 300 τ.μ., 1 έχει επιφάνεια 310 τ.μ. και άλλη μία 296 τ.μ..
  γ) Η κάθε μία από τις οικοπεδικές μερίδες, στις οποίες έχει διαιρεθεί η έκταση, αποτελεί αυτοτελή, διακεκριμένη, κάθετη ιδιοκτησία, με δικό της, ανεξάρτητο, εμβαδό κάλυψης και δόμησης, το οποίο είναι, ως προς εμβαδό δόμησης, το ελάχιστο 171,31 και το μέγιστο 177,60 τ.μ., πλέον ημιϋπαιθρίους χώρους επιφάνειας, προς το παρόν, ίσης με το 20% της οικοδομής και υπόγειου ίσου με την καλυπτόμενη επιφάνεια της οικοπεδικής μερίδας.

  Γ) ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ.

  α) Ύστερα από επίπονες και επίμονες διαπραγματεύσεις, η τιμή διάθεσης κάθε οικοπεδικής μερίδας προσδιορίστηκε στο ποσό των 39.500 Ευρώ, τιμή στην οποία περιλαμβάνεται και ποσό ύψους 1000 Ευρώ για την αντιμετώπιση των εξόδων, γενικών και ειδικών, που υποβλήθηκε και θα υποβληθεί ο Συν/σμός για να φέρει σε πέρας όλη τη σχετική διαδικασία αγοράς της έκτασης.
  β) Η παραπάνω τιμή αφορά αγορά τοις μετρητοίς, δηλ. εάν το συνολικό τίμημα καταβληθεί μέχρι την ημέρα υπογραφής των συμβολαίων αγοράς.
  Σε περίπτωση που κάποιος Συνεταίρος ή μέλος της οικογένειάς του πρώτου βαθμού, θελήσει να εξοφλήσει το τίμημα με δόσεις μπορεί να το κάνει σε 18, ίσες, μηνιαίες δόσεις, αφού όμως επιβαρυνθεί με το ποσό των 1.044,88 Ευρώ, εάν αγοράσει ο ίδιος ή με το ποσό των 1.372,84 Ευρώ, εάν ο αγοραστής είναι μέλος της οικογένειας Συνεταίρου πρώτου βαθμού και καταβάλλει, μέχρι και την υπογραφή των συμβολαίων, το ποσό των 19.500 Ευρώ κατά οικοπεδική μερίδα που αγοράζει.

  Υπόψη των ανωτέρω, αν πρόκειται για αγορά με δόσεις οικοπεδικής μερίδας από Συνεταίρο, κατά την υπογραφή των συμβολαίων αγοράς θα πρέπει να καταβληθεί το ποσό των 18.500 Ευρώ οποτε, συν το ποσό των 1000 Ευρώ το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, ως προκαταβολή, κατά την εκδήλωση του ενδιαφέροντος, θα έχει καταβληθεί, μέχρι την υπογραφή των συμβολαίων, το συνολικό ποσό των 19.500 Ευρώ ( 18.500 + 1000 = 19.500) και το υπόλοιπο ποσό, προσαυξημένο κατά το ποσό των 1.044,88 Ευρώ, σε 18, ίσες, μηνιαίες δόσεις των 1.169,16 Ευρώ εκάστη ( 20.000 + 1.044,88 = 21.044,88 : 18 = 1.169,16 ), ενώ, εάν πρόκειται για αγορά από μέλος οικογένειας συνεταίρου πρώτου βαθμού, θα πρέπει να καταβληθεί, μέχρι την υπογραφή του συμβολαίου αγοράς, το ποσό των 19.500 Ευρώ ( 18.500+ 1000 = 19.500 ) και το υπόλοιπο ποσό, προσαυξημένο κατά το ποσό των 1.372,84 Ευρώ, σε 18, μηνιαίες, δόσεις των 1.187,38 Ευρώ( 20.000 + 1.372,84 = 21.372,84 : 18 = 1.187,38 ).

  γ) Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω τιμές κρίνονται ικανοποιητικές και ότι κρύβουν τη δυνατότητα δημιουργίας, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σημαντικών υπεραξιών, λόγω της ταχείας και έντονης τουριστικής ανάπτυξης που εμφανίζει η περιοχή του Πηλίου, πράγμα το οποίο συνέβει, ήδη, με άλλες εκτάσεις που, με τη διαμεσολάβηση του Συν/σμού, έχουν παλαιότερα αγοραστεί σε γειτονικές περιοχές, περιλαμβάνουν δε, εκτός από την υποχρεώση του πωλητή διαμόρφωσης κοινόχρηστου δρόμου στην έκταση, στο στάδιο των χωματουργικών εργασιών και την υποχρέωση της σήμανσης και οριοθέτησης των οικοπέδων επί του εδάφους, με σταθερούς πασσάλους.


  Διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για τη διάθεση των εκτάσεων και άλλες πληροφορίες.

  α) ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ.
  1) Όσοι θελήσουν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για αγορά οικοπεδικής μερίδας ή οικοπεδικών μερίδων στις παραπάνω εκτάσεις θα πρέπει, μέχρι την Παρασκευή 12.6.2009, να καταθέσουν, σε οποιαδήποτε Υπηρεσιακή Μονάδα της ΑΤΕ και στο Νο 017040058 08 03 λογαριασμό που τηρεί σ’ αυτήν ο Οικοδομικός Συν/σμός, το ποσό των 1000 Ευρώ για κάθε μερίδα που επιθυμούν να αγοράσουν και να αποστείλουν, στο Συν/σμό, το παραστατικό είσπραξης της Τράπεζας, μαζί με σχετική Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στη Διαδικασία Αγοράς των Εκτάσεων, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
  2) Μπορεί κάποιος να εκδηλώσει ενδιαφέρον για αγορά οικοπεδικής μερίδας ή μερίδων σε μια από τις δύο εκτάσεις ή και στις δύο.
  3) Σημειώνεται ότι στο παραστατικό είσπραξης της προκαταβολής θα πρέπει, απαραίτητα, να αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου και ο ακριβής αριθμός των προς αγορά οικοπεδικών μερίδων, καθώς και η ονομασία της έκτασης στην οποία επιθυμεί να γίνει η αγορά.
  4) Ως ημέρα έναρξης της κατάθεσης της προκαταβολής για την αγορά οικοπεδικών μερίδων και στις δύο εκτάσεις ορίζεται η Δευτέρα 25.5.2009, ήτοι η επόμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας πραγματοποίησης της σχετικής επίσκεψης στις εκτάσεις.
  5) Καταθέσεις που θα γίνουν πριν την ημερομηνία αυτή θα θεωρούνται ότι έγιναν στις 25.5.2009.
  6) Δικαίωμα συμμετοχής στην αγορά έχουν, όχι μόνο τα μέλη του Συν/σμού, αλλά και κάθε άλλος μη συνεταίρος συνάδελφος, της Αγροτικής Τράπεζας, των Οργανισμών του Προσωπικού της ή των Θυγατρικών της Εταιριών, καθώς και συγγενείς και φίλοι τους ή φίλος του Συν/σμού.
  7) Επειδή ο αριθμός των προς διάθεση οικοπεδικών μερίδων και στις δύο εκτάσεις, είναι περιορισμένος, ενώ από την άλλη πλευρά πιστεύουμε ότι το ενδιαφέρον τα οποίο θα εκδηλωθεί θα είναι έντονο – λόγω του οικιστικού και επενδυτικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν οι εκτάσεις και της ικανοποιητικής τιμής πώλησης – αποφασίστηκε όπως για τη συμμετοχή στη διαδικασία αγοράς τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία θα αποδεικνύεται από την ημέρα και ώρα κατάθεσης της προκαταβολής στην Τράπεζα και συγκεκριμένα στον παραπάνω Νο Νο 017040058 08 03 λογαριασμό που τηρείται σ’αυτήν.
  8) Στην περίπτωση κατά την οποία, κατά την ημέρα έναρξης κατάθεσης των προκαταβολών, κατατεθούν περισσότερες προκαταβολές από τον αριθμό των οικοπεδικών μερίδων της κάθε έκτασης, για την ανάδειξη των δικαιούμενων οικοπεδική μερίδα στη συγκεκριμένη έκταση θα γίνει κλήρωση ενώπιον Συμβολαιογράφου, στην οποία θα κληθούν να παραστούν όσοι κατέθεσαν προκαταβολή για την έκταση αυτή, τη συγκεκριμένη ημέρα.

  β) ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ.
  1) Έκταση Κορώπης.
  Οι αγοραστές, όπως άλλωστε είναι γνωστό, πέραν του τιμήματος αγοράς της κάθε οικοπεδικής μερίδας θα επιβαρυνθούν και με το φόρο μεταβίβασης, τα συμβολαιογραφικά έξοδα, τα έξοδα μεταγραφής κτλ. που ανέρχονται, περίπου, στο 15% της αξίας της κάθε μερίδας την οποία θα αποδεχθεί η Εφορία, η οποία πιστεύουμε να γινει δυνατόν να είναι συμφέρουσα ( στην περιοχή δεν υπάρχουν αντικειμενικές αξίες).
  Με βάση τα παραπάνω το συνολικό ύψος των δαπανών αυτών πιστεύουμε ότι θα κυμανθεί, τελικά, γύρω στο ποσό των 3.000Ευρώ κατά οικοπεδική μερίδα.
  2) Έκταση Λαύκου.
  Εδώ η επιβάρυνση θα είναι πολύ μικρότερη γιατί, λόγω ότι έχει μεσολαβήσει πρόσφατη μεταβίβαση της έκτασης, οι νέοι αγοραστές δεν επιβαρύνονται με φόρο μεταβίβασης αλλά με ένα απλό τέλος ύψους, περίπου, 150 Ευρώ.Έτσι η επιβάρυνσή τους θα ανέλθει, περίπου, στο ποσό των 1.000 Ευρώ.
  3) Τα παραπάνω ποσά θα πρέπει να τα έχουν εξασφαλίσει οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με το τοις μετρητοίς τίμημα του οικοπέδου, πριν την υπογραφή των συμβολαίων ( Η όλη κοπιαστική και χρονοβόρα διαδικασία πληρωμής του φόρου μεταβίβασης στην Εφορία Βόλου και μεταγραφής του Συμβολαίου αγοράς στο Υποθηκοφυλάκειο Αργαλαστής και Μηλεών, αντίστοιχα, αναλαμβάνεται να διεκπεραιωθεί με τη μεσολάβηση του Συν/σμού, με την απόδοση λογ/σμού.
  4) Για περιορισμό των παραπάνω εξόδων συνιστούμε η αγορά κάθε οικοπεδικής μερίδας, ειδικά στην περίπτωση της έκτασης στην Κορώπη, να γίνεται επ’ ονόματι περισσότερων του ενός ατόμου ( π.χ. αγορά από κοινού με την / τον σύζυγο ).Έτσι θα αποφεύγονται τα έξοδα παράστασης Δικηγόρου κατά την υπογραφή των Συμβολαίων.

  γ) ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟ.
  1) Οι Συνεταίροι και φίλοι του Συν/σμού, οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν στη διαδικασία αγοράς οικοπεδικής μερίδας ή οικοπεδικών μερίδων στις παραπάνω εκτάσεις, καταθέτοντας τη σχετική ή τις σχετικές προκαταβολές στο λογαριασμό Νο 017040058 08 03 , θα πρέπει, στη συνέχεια και οπωσδήποτε μέχρι τις 12.6.2009, να υποβάλουν σχετική Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
  Στη δήλωση αυτή, εκτός από τα απαραίτητα στοιχεία τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώνουν την ονομασία της έκτασης και τον αριθμό των μερίδων που επιθυμούν να αγοράσουν σ’αυτήν.
  2) Επίσης, οι συνεταίροι που επιθυμούν, προκειμένου να διευκολυνθούν στη συγκεκριμένη αγορά, να λάβουν δάνειο από κεφάλαια του Συν/σμού ή για β’κατοικία από Κεφάλαια της Τράπεζας ( αγορά οικοπέδου ), θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση δανειοδότησης, η οποία βρίσκεται στο πίσω μέρος της συνημμένης στην παρούσα Ανακοίνωση Δήλωσης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στη Διαδικασία Αγοράς, στην οποία θα αναφέρουν το ακριβές ποσό που επιθυμούν να δανειστούν, επισυνάπτοντας και πρόσφατη κατάσταση μισθοδοσίας / συνταξιοδότησής τους ( Γίνεται γνωστό ότι σχετική Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Αίτηση Δανεισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται και από τα γραφεία του Συν/σμού).
  Είναι αυτονόητο ότι είναι δυνατό ο Συνεταίρος να δανειστεί μικρότερο ποσό του ανώτερου ορίου που έχει δικαίωμα να δανειστεί ( το 80% ή το 100% της αξίας της οικοπεδικής μερίδας ), καθώς και ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει δάνειο από Κεφάλαια του Συν/σμού και για την καταβολή της προκαταβολής και των λοιπών εξόδων.
  Στο σημείο αυτό τονίζεται και πάλι, ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος αποδεικνύεται, αποκλειστικά και μόνο, από την κατάθεση της προκαταβολής , η ημέρα και ώρα κατάθεσης της οποίας καθορίζει και τη σειρά προτεραιότητας.Το σχετικό παραστατικό της Αγροτικής Τράπεζας ( Γραμ.Είσπραξης ), στο οποίο θα πρέπει, οπωσδήποτε, να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο αυτού που εκδηλώνει ενδιαφέρον, θα πρέπει να υποβληθεί, στο Συν/σμό, συνημμένα με τη Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στη Διαδικασία Αγοράς των Εκτάσεων.

  δ) ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ
  1) Η διαδικασία διανομής της έκτασης, η οποία θα γίνει με κλήρωση ενώπιον Συμβολαιογράφου Αθηνών και η υπογραφή των συμβολαίων, πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθεί άμεσα γιατί :
  – Η άμεση κάλυψη όλων των οικοπέδων με Δηλώσεις Συμμετοχής ενδιαφερομένων και κατάθεση προκαταβολής είναι βέβαιη, λόγω της ικανοποιητικής τιμής στην οποία προσφέρονται τα οικόπεδα και του γεγονότος ότι αυτά βρίσκονται εντός οικισμού και σε άριστη τοποθεσία, με προοπτικές ταχύτατης ανάπτυξης.
  – Η διαμόρφωση των δρόμων και η οριοθέτηση ( πασσάλωση ) των οικοπεδικών μερίδων, λόγω της γαιώδους φύσης του εδάφους, είναι εύκολη και, με βάση τα όσα έχουν συμφωνηθεί με τους πωλητές, θα έχει ολοκληρωθεί πριν την υπογραφή των συμβολαίων ( Στη Κορώπη ήδη έχει γίνει η διαμόρφωση του προβλεπόμενου δρόμου ).
  2) Σχετικά αναφέρεται ότι, επειδή οι εκτάσεις είναι εντός οικισμού και κατατμημένες σε άρτιες και οικοδομήσιμες οικοπεδικές μερίδες, κάθε ενδιαφερόμενος θα υπογράψει ο ίδιος, απ’ευθείας, το συμβόλαιο με τον πωλητή, στη Συμβολαιογράφο Αθηνών η οποία θα διενεργήσει την κλήρωση, αποκτώντας την πλήρη κυριότητα της οικοπεδικής μερίδας η οποία θα του τύχει κατ’αυτή ( κλήρωση ).Ευθύς μετά την υπογραφή του Συμβολαίου αγοράς ο καθένας, ελεύθερα πλέον και τελείως ανεξάρτητα από τους άλλους αγοραστές,θα μπορεί να προχωρήσει, χωρις κανένα απόλυτα περιορισμό, στην ανέγερση οικοδομής, με βάση τους όρους δόμησης που προαναφέρθηκαν ή στην οποιαδήποτε άλλη αξιοποίηση της μερίδας του.
  3) Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που, λόγω εκδήλωσης έντονου ενδιαφέροντος, δεν επαρκέσει ο πράγματι περιορισμένος αριθμός των οικοπέδων, πιστεύουμε ότι υπάρχουν δυνατότητες εξεύρεσης και άλλων οικοπέδων, σε γειτονικές εκτάσεις, στην ίδια ή παραπλήσια τιμή, πράγμα το οποίο και θα σας γίνει γνωστό, έγκαιρα.

  ε) ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΚΤΑΣΕΙΣ.
  Σχετικά με τη σειρά προτεραιότητας για την απόκτηση οικοπεδικών μερίδων που ισχύει μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών των ενδιαφερομένων, την απόκτηση μιάς ή περισσότερων οικοπεδικών μερίδων ή την από κοινού απόκτηση μερίδων, τη δανειοδότηση των συνεταίρων μας, την κλήρωση των οικοπέδων και τους όρους αυτής, ισχύουν ακριβώς όσα έχουν ακολουθηθεί στις προηγούμενες αγορές εκτάσεων μέσω του Συν/σμού και αναγράφονται, με κάθε λεπτομέρεια , στη Νο 3/25.10.2002 Ανακοίνωση του Συν/σμού μας με μια διαφοροποίηση :
  Εάν καλυφθεί από ενδιαφερόμενους ο αριθμός των υπαρχόντων οικοπεδικών μερίδων μιάς έκτασης μπορεί να γίνει κλήρωση μεταξύ αυτών και πριν τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της προκαταβολής. ( Σε περίπτωση που δεν έχετε στο αρχείο σας τη Νο 3/25.10.02 Ανακοίνωση μπορείτε να την προμηθευτείτε από τα γραφεία του Συν/σμού μας ).

  στ) ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ.
  Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν ίδια άποψη για τις εκτάσεις θα διοργανωθεί δωρεάν επίσκεψη σ’αυτές με πούλμαν, που θα διαθέσει ο Συν/σμός, τα οποία θα αναχωρήσουν από το γκαράζ της Αγροτικής Τράπεζας, της οδού Ασκληπιού, την Κυριακή 24 Μαϊου 2009. Συγκεκριμένα τα πούλμαν θα ξεκινήσουν από το γκαράζ στις 7.00 π.μ.Όσοι θέλουν μπορούν να κινηθούν μόνοι τους, με τα δικά τους Ι.Χ.Γι’αυτούς που θα κινηθούν μόνοι τους και δεν θα ξεκινήσουν μαζί μας, από το γκαράζ της Τράπεζας και για όσους θα έλθουν από άλλες πόλεις, εκτός Αθηνών, ορίζουμε ραντεβού στις 11.30 το πρω? της Κυριακής 24 Μαϊου 2009, στο χώρο μπροστά από το Νοσοκομείο του Βόλου.( Για τυχόν ανάγκη επικοινωνίας τα κινητά τηλ/να των μελών της Επιτροπής Ακινήτων, που θα συνοδεύουν τους ενδιαφερόμενους, είναι 6945 / 440205, 6974 / 330266 και 6973 / 799965 ). Για την καλή οργάνωση της παραπάνω επίσκεψης θα πρέπει να γίνουν έγκαιρα και συγκεκριμένα μέχρι την Πέμπτη 21/5/2009, δηλώσεις συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους.Οι δηλώσεις αυτές θα γίνονται στη Δ/ντρια του Συν/σμού, κ.Έφη Ασκίδου ή στον υπάλληλο του Συν/σμού κ. Αντώνη Αθανασάκο (Τηλ. 210 32.32.523 και 210 32.24.989, πληκτρολογόντας το 7 ).

  ζ ) ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΙΠΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραπάνω ενδιαφέρουσες προτάσεις μας μπορείτε να απευθύνεστε στο Συν/σμό και συγκεκριμένα στον Υπεύθυνο Υπάλληλό του κ.Αντώνη Αθανασάκο ή στη Διευθύντρια του Συν/σμού, κ. Έφη Ασκίδου, καθώς και στον ίδιο τον Πρόεδρο του Συν/σμού, κ. Κυριάκο Τσαούση ( τηλ. 210 3224989 και 210 32.32.523 ), καθώς και στον Α’Αντιπρόεδρο, κ. Αθανάσιο Κουρμπέτη,τηλ. 210 / 36.97.805 και στον Β’ Αντ/δρο, κ.Νικ.Ζαρίφη, τηλ. 6973 799965.
  Σχετικά σημειώνεται ότι την παραπάνω Ανακοίνωση, όπως και υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής στη Διαδικασία Διανομής των Εκτάσεων και Αίτησης Δανεισμού, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρεί στη διεύθυνση w.w.w. ate. gr / osyate, στην ιστοσελίδα του Συν/σμού, μέσω της οποίας και μπορεί να μας αποστείλει την Αίτηση Συμμετοχής.
  Τέλος, λόγω του ενδιαφέροντος και του επείγοντος του θέματος, παρακαλούμε, θερμά, τους κ.κ. Προϊσταμένους των Υπηρ.Μονάδων της Τράπεζας να μεριμνήσουν να λάβουν γνώση της Ανακοίνωσης αυτής όλοι οι συνάδελφοι που υπηρετούν στη μονάδα τους, καθώς και οι συνταξιούχοι που συνταξιοδοτούνται απ’αυτήν ή συναλλάσσονται μ’αυτήν.
  Αγαπητοί Συνάδελφοι, θεωρούμε ότι το Δ.Σ. του Συν/σμού μας ανταποκρίνεται, για μια ακόμη φορά, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην εκ του Καταστατικού υποχρέωση που έχει απέναντί σας για εξεύρεση κατάλληλων εκτάσεων για δημιουργία παραθεριστικής κατοικίας ή για ασφαλή και αποδοτική, ταυτόχρονα, επένδυση.
  Από σας εξαρτάται, πλέον, η ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.Περιμένουμε την εκδήλωση του ενδιαφέροντός σας για τις πραγματικά πολύ καλές αυτές ευκαιρίες.


 • Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
  ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΣΥΑΤΕ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

 • Δείτε εδώ τα διαφημιστικά φυλλάδια: Φυλλάδιο 1 | Φυλλάδιο 2
 • Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος