(31/12/2004) Ασφάλιση Δανείων Α’ Κατοικίας

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 32.24.989 – 32.36.085 FAX. 32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α      Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η / 31.12.2004
ΘΕΜΑ : Ασφάλιση κατά κινδύνων θανάτου και Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας των μη ληξιπρόθεσμων υπολοίπων των δανείων α’ κατοικίας, που λήφθηκαν από εν ενεργεία υπαλλήλους, από Κεφ. ΑΤΕ, μέσω του Συν/σμού μας

Συvάδελφoι,

Λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων και των Εορτών που μεσολάβησαν πολλοί συνάδελφοι δεν μπόρεσαν να πληροφορηθούν έγκαιρα για την Ασφάλιση των μη ληξιπρόθεσμων υπολοίπων των δανείων που έχουν πάρει από Κεφάλαια ΑΤΕ μέσω του Συνεταιρισμού για απόκτηση κλπ. α’ κατοικίας ως εν ενεργεία Υπάλληλοι ή να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση συμμετοχής σ’ αυτήν, γι’ αυτό πετύχαμε παράταση της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης και των λοιπών δικαιολογητικών μέχρι 31.1.2004.

Οι αιτήσεις συμμετοχής που θα φτάνουν στο Συν/σμό μετά την παραπάνω ημερομηνία θα δημιουργούν δικαίωμα συμμετοχής στην ασφάλιση από τον επόμενο μήνα της λήψης τους.


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΣΥΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ