ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Συνεχίζοντας δηλώνετε ότι συμφωνείτε με την:

Πολιτική Εμπιστευτικότητας και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων του Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε.
σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR

Εκτυπώσετε το κείμενο της αίτησης που σας ενδιαφέρει και
μετά τη συμπλήρωσή του αποστείλετέ το με FAX στο 210-32 30 414

1) ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟΝ Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε.
Προϋποθέσεις – Λήψη, Εκτύπωση κειμένου και Αποστολή της Αίτησης με Fax

2) ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε.
Λήψη, Συμπλήρωση και Εκτύπωση της αίτησης σε μορφή .PDF

3) ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε.
Λήψη, Συμπλήρωση και Εκτύπωση της αίτησης σε μορφή .PDF

4) ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. ΓΙΑ ΦΟΡΟΥΣ, ΔΕΗ
Λήψη, Συμπλήρωση και Εκτύπωση της αίτησης σε μορφή .PDF

5) ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΦΙΑ 2018 ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε.
Λήψη, Συμπλήρωση και Εκτύπωση της αίτησης σε μορφή .PDF

6) Αίτηση για Ομαδικό Ασφαλιστήριο Ζωής
Πλήρες κείμενο Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου

7) Εγκύκλιος Διαταγή 69 / 13-04-2011 “Διευκολύνσεις στο Προσωπικό”
Εκτύπωση κειμένου και αποστολή της Αίτησης ταχυδρομικώς