(8/9/2009) Πληροφορίες Ημιυπαίθριων

Ημιυπαίθριοι χώροι: εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ για την τακτοποίησή τους.
(νόμος Νο 3843/2010)

 

8 Σεπτεμβρίου, 2009

Ειδήσεις Ελλάδα:

Στις πολεοδομίες της χώρας στάλθηκε η ερμηνευτική εγκύκλιος για τους ημιυπαίθριους, διευκρινίζοντας τις προθεσμίες και τον τρόπο πληρωμής για τις ιδιοκτησίες που περιλαμβάνουν τέτοιους χώρους.

Όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο, στην περίπτωση συνιδιοκτησίας οποιοσδήποτε από τους ιδιοκτήτες μπορεί να υποβάλλει φάκελο στην Πολεοδομία για την τακτοποίηση ολόκληρης της ιδιοκτησίας.

Στην περίπτωση ψιλής κυριότητας και επικαρπίας, ο φάκελος υποβάλλεται είτε από τον ψιλό κύριο είτε από τον επικαρπωτή.

Σημειώνεται ότι το παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους 250 ευρώ για τους ημιυπαίθριους χώρους ή 350 ευρώ για τους υπέργειους και υπόγειους κλειστούς χώρους για κάθε αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία, καταβάλλεται με αποδεικτικό στοιχείο είσπραξης στις εφορίες και όχι με έντυπα παράβολα.

Επιπλέον, η εισφορά για την τακτοποίηση της αλλαγής χρήσης ισούται με το 10% της αξίας του κλειστού χώρου, με την επιφάνεια του δαπέδου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου.

Στην εγκύκλιο υπογραμμίζεται ότι οι Πολεοδομίες θα ελέγχουν μόνο την πληρότητα του φακέλου, ενημερώνοντας εγγράφως τον πολίτη για τυχόν ελλείψεις στην αίτησή του.

Ο πολίτης θα πρέπει να συμπληρώσει τον φάκελο μέσα σε 15 ημέρες αλλιώς η αίτησή του θα απορρίπτεται, ενώ αν το πολεοδομικό γραφείο δεν τηρήσει τις προθεσμίες τότε ο αιτών δεν στερείται του δικαιώματος τακτοποίησης.

Ωστόσο, για πολεοδομικές παραβάσεις που ενδεχομένως υπάρχουν στα κτίρια, οι πολεοδομικές υπηρεσίες δεν εμπλέκονται στην τακτοποίησή τους.

 

Πηγή: www.i-live.gr/ημιυπαίθριοι-χώροι-εγκύκλιος-υπεχωδε