(9/2009) Ημιυπαίθριοι – Συχνές ερωτήσεις

Ποιοί εντάσσονται στη ρύθμιση για τους ημιυπαίθριους;

Η ρύθμιση αφορά τις οικοδομικές άδειες, οι οποίες εκδόθηκαν ή αναθεωρήθηκαν μέχρι και τις 2-7-2009 και στις οποίες οι χώροι, που προβλέπονται από αυτές (ημιυπαίθριοι, σοφίτες, πατάρια, αποθήκες, υπόγεια και υπέργεια γκαράζ, πυλωτές), έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης, εντός του νόμιμου όγκου.

Χώροι που έχουν ανεγερθεί καθ’ υπέρβαση του κελύφους της οικοδομικής άδειας, δεν υπάγονται στη ρύθμιση “τακτοποίησης”.

Με το νέο νομοσχέδιο νομιμοποιούνται οι ημιυπαίθριοι και άλλοι χώροι;


Το Υ.ΠΕ.ΚΑ. δεν θέτει ζήτημα νομιμοποίησης ημιυπαίθριων χώρων, δίνει όμως τη δυνατότητα διατήρησης για τα επόμενα σαράντα χρόνια των δηλούμενων χώρων με αυθαίρετες υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μετά από τη σχετική πληρωμή προστίμου πράσινης χρήσης και διατήρησης.

Μεταβιβάζεται ο “ρυθμισμένος χώρος”;


Ναι με την προϋπόθεση ότι στο συμβόλαιο θα αναφέρεται ότι ο χώρος αυτός έχει “ρυθμιστεί” σύμφωνα με τον ν.3843/ 2010.

Για τους χώρους που “τακτοποίησα” ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εισφορές από άλλους φορείς;


Όχι. Για τους χώρους αυτούς δεν οφείλονται αναδρομικά οποιοιδήποτε φόροι για μεταβιβάσεις του ακινήτου, εισφορές φορέων κοινωνικής ασφάλισης ή άλλες επιβαρύνσεις για την αλλαγή χρήσης που έχει συντελεστεί.

Μέχρι πότε μπορώ να προβώ σε “τακτοποίηση”;


Η διαδικασία λήγει στις 28/12/2010.

Αν δεν προβώ σε τακτοποίηση, τι κυρώσεις έχω;


Σύμφωνα με το Υ.ΠΕ.ΚΑ, θα διεξαχθεί εντατικός έλεγχος και σε περίπτωση εντοπισμού ημιυπαίθριων που δεν έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις θα επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:

  • Πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αξίας του αυθαιρέτου, βάσει της επιφάνειας του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης.
  • Πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί της αξίας του αυθαιρέτου, βάσει της επιφάνειας του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης. Επιβάλλεται για κάθε έτος διατήρησης του από τη μετατροπή της χρήσης του χώρου μέχρι την κατεδάφιση των κατασκευών με τις οποίες ο χώρος άλλαξε χρήση ή την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής αδείας. Πότε πρέπει να καταβληθούν οι εισφορές για την τακτοποίηση;

    Για τις κατοικίες οι εισφορές για την τακτοποίηση μπορούν να εξοφληθούν μέχρι τις 28/12/2011, ενώ για τις υπόλοιπες χρήσεις μέχρι τις 28/4/2012. Οι εισφορές τακτοποίησης μπορούν να εξοφληθούν άτοκα σε έξι ισόποσες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων θα πρέπει να καταβληθεί πριν την 28/4/2011. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα μπορεί να εξοφληθεί ολόκληρο το ποσό με έκπτωση 10%.

    Μετά την ολοκλήρωση της καταβολής της ειδικής εισφοράς τα παραστατικά προσκομίζονται στην πολεοδομική υπηρεσία που σφραγίζει την αίτηση του ενδιαφερομένου με την σφραγίδα περαίωσης της διαδικασίας.

    Πηγή: imiypaithrioi.blogspot.com