(16/11/2010) Δάνειο Τακτοποίησης Ημιυπαίθριων Χώρων

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 32.24.989 – 32.36.085 FAX. 32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945
ΕΠΕΙΓΟΝ

Αριθ. Πρωτ. 2156

Αθήνα 16.11.2010

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η No. 7

ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Γνωστοποιούμε στα μέλη μας ότι το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού στη συνεδρίασή του Νο.200/ 27.10.2010 αποφάσισε τη χορήγηση προς τα μέλη του, ενός νέου δανείου ύψους 1.500 ΕΥΡΩ, διάρκειας 15 μηνών και με επιτόκιο 5% αποκλειστικά και μόνο για την δαπάνη τακτοποίησης των ημιυπαιθρίων χώρων.

Απαραίτητη προϋπόθεση της χορήγησης του δανείου θα είναι η προσκόμιση στο Συνεταιρισμό φωτοαντιγράφου του πιστοποιητικού καταβολής του αρχικού παραβόλου για την τακτοποίηση.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΣΥΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ