Εγκύκλιος 69 / 13-04-2011 “Διευκολύνσεις στο Προσωπικό”

Εκτυπώστε το υπόδειγμα της αίτησης και να το αποστείλετε ταχυδρομικά.

ΑΙΤΗΣΗ

 • Πατώντας εδώ, έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε το υπόδειγμα της αίτησης.Μετά τη συμπλήρωση, παρακαλούμε όπως αποστείλετε την αίτηση ταχυδρομικώς στον Συνεταιρισμό:
  Επώνυμο: ________________________

  Όνομα: __________________________

  Α.Μ. Α.Τ.Ε. _______________________


  ΜΟΝΑΔΑ: ________________________

  Ημ/νία Γέννησης:
  ________________

  Τηλ. Σταθερό: ____________________

  Τηλ. Κινητό: _____________________

  Ημ/νία: _________________________

  Έτος άδειας κατασκευής______________

  ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε.
  ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 (6ος όροφος)
  105 64 Αθήνα
  τηλ: 210-3232523 fax: 210-3230414

  Παρακαλώ όπως επιμηκύνετε το χρόνο αποπληρωμής του στεγαστικού μου δανείου από κεφάλαια ΑΤΕ, το οποίο μου έχει χορηγηθεί μέσω Συνεταιρισμού για:

  1) αγορά ή ανέγερση καινούργιας κατοικίας για ___ χρόνια.

  2) επισκευή, αναχρηματοδότηση κ.λπ. για ___ χρόνια. 

  ΣΥΝΑΙΝΩ ΣΤΗΝ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΥΑΤΕ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 

  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 25/5/2018

  ΜΕ ΤΙΜΗ

  Ο/Η αιτών / ούσα

  ________________