(15/7/2011) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (21.07.2011)

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 32.24.989 – 32.36.085 FAX. 32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Επισκεφθείτε μας στο διαδίκτυο: www.osyate.gr


Αριθ. Πρωτ. 1377

Αθήνα, 15.07.2011


Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η
ΠΡΟΣ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ κ.κ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ


     Σας κάνουμε γνωστό ότι επειδή δεν είχαμε απαρτία στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συν/σμού μας, που συνήλθε στις  14.7.2011,αυτή, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο Καταστατικό του Συν/σμού και  την  από  1152 / 7.6.2011πρόσκληση, θα επαναληφθεί στις  21.7.2011,  ημέρα  Πέμπτη, την ίδια ώρα  και στον ίδιο χώρο, ήτοι στις  2.30 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Συλλόγου  Εργαζομένων  ΑΤΕ ( Αμερικής 10 –   3ος   όροφος ).
Λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων που θα συζητηθούν η παρουσία όλων  είναι  επιβεβλημένη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ