(15/12/2011) Προτάσεις του Οικοδομικού για ρύθμιση των δανείων

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 32.24.989 – 32.36.085 FAX. 32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αριθ. Πρωτ. 2298

Αθήνα, 15.12.2011


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θ έ μ α : “Ρυθμίσεις στεγαστικών δανείων από Κεφάλαια ΑΤΕ μέσω ΟΣΥΑΤΕ”

Προς όλους τους συναδέλφους

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε στις 14.12.2011 η συνάντηση των Συλλόγων του Προσωπικού και του ΟΣΥΑΤΕ με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες της Τράπεζας για το θέμα της επικεφαλίδας.

Οι προτάσεις του ΟΣΥΑΤΕ ήταν οι παρακάτω:

  1. Επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας των δανείων που χορηγούνται ή έχουν χορηγηθεί στα 40 χρόνια ( για αγορά, ανέγερση και βελτίωση κατοικίας ) με όριο ηλικίας τα 80 έτη.
  2. Αύξηση της υφιστάμενης άτοκης περιόδου χάριτος για 1 επιπλέον έτος.
  3. Να επεκταθεί η δυνατότητα μηνιαίας κράτησης των 2/3 της κανονικής δόσης πέραν των αρχικών 5 ετών έως 3 έτη με παράλληλη επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής.
  4. Να υπάρχει η δυνατότητα μηνιαίας κράτησης του 1/3 της κανονικής δόσης για 2 έτη και των 2/3 της κανονικής δόσης για 3 έτη με παράλληλη επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής.
  5. Μείωση του επιτοκίου των δανείων στο 2% (όπως σε Τ.Ε. και Εμπορική Τράπεζα ).
  6. Αύξηση του χορηγούμενου ποσού στους συνταξιούχους ΑΤΕ από 17.600 Ευρώ σε 35.000 Ευρώ με αύξηση ορίου ηλικίας στα 80 έτη και διάρκειας 20 ετών (σήμερα 70 έτη και διάρκεια 12 έτη ).
  7. Μείωση του επιτοκίου Β’ κατοικίας και των δανείων προς τους οργανισμούς προσωπικού κατά 1%.

Όλα τα παραπάνω να ισχύουν για τους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους ΑΤΕ και εξυπακούεται ότι οι συνάδελφοι θα μπορούν να επιλέγουν προαιρετικά το μέτρο το οποίο τους εξυπηρετεί ανάλογα μετις δυνατότητές τους.

Ελπίζοντας ότι οι απόλυτα λογικές προτάσεις του ΟΣΥΑΤΕ και των Συλλόγων θα γίνουν αποδεκτές από την ΑΤΕ, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα σας κρατάμε ενήμερους.

Με την ευκαιρία το Δ.Σ. του ΟΣΥΑΤΕ και το Δ.Σ. του Εποπτικού σας εύχονται καλές γιορτές με προσωπική και οικογενειακή υγεία και ευτυχία!

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΥΑΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ