(11/10/2012) ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΤΕ

ΘΕΜΑ: ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΤΕ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Ύστερα από αλλεπάλληλες επαφές με την Διεύθυνση Ιδιωτών-Αγροτών και της αντίστοιχης Διεύθυνσης της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΤΕΒΑΝΚ, σας ενημερώνουμε ότι με σημερινό σχετικό έγγραφο της παραπάνω Δ/νσης συνεχίζονται κανονικά από σήμερα, οι εκταμιεύσεις των αναπόδοτων δανείων που έχουν συναφθεί με την πίστωση του τρέχοντος έτους 2012 και με τις πιστώσεις των προηγουμένων ετών 2008-2011 με την προϋπόθεση βέβαια, να σταλούν στον Συνεταιρισμό οι απαιτούμενες εκθέσεις αυτοψιών και οι προτάσεις ασφαλιστηρίων.

Με την εξέλιξη αυτή και χάρις στις συντονισμένες προσπάθειες της ΔΙΑ, του Συλλόγου και του ΟΣΥΑΤΕ, δίνεται ευνοϊκό τέλος στις αγωνίες των συναδέλφων.

Το Δ.Σ. του ΟΣΥΑΤΕ βρίσκεται σε καθημερινή επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να επιλυθούν θετικά όλα τα θέματα που αφορούν τους 10.000 συνεταίρους μας.

Αν υπάρξει νεώτερη εξέλιξη για τα δάνεια από κεφάλαια της Τράπεζας που είναι σε εκκρεμότητα και δεν έχουν συναφθεί, θα σας ενημερώσουμε με νέα ανακοίνωσή μας.

Για το Δ.Σ. του Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡIΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ