(15/11/2012) ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. (1/12/2012)

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.

Αρ. Πρωτ.: 5228

Αθήνα 15.11.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε., έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 30 και 32 του Καταστατικού, αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Για το σκοπό αυτό, σας καλούμε την 1η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:30, στα γραφεία του ΣΕΑΤΕ (Αμερικής 10, 3ος όροφος).

Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την ημέρα αυτή, η Γενική Συνέλευση θα αναβληθεί, για να πραγματοποιηθεί οριστικά στις 8 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:30, στα γραφεία του ΣΕΑΤΕ (Αμερικής 10, 3ος όροφος).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1) Ενημέρωση για τις εξελιξεις στο θέμα του Ταμείου Υγείας – Προτάσεις και λήψη απόφασης για ενέργειες και διαδικασίες.
2) Απόφαση για σύγκληση Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης για την τροποποίηση του Καταστατικού του ΤΥΠΑΤΕ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ. του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΣΤΑΜΟΥ Φ. ΔΙΑΛΕΤΗ