(16/11/2012) Στεγαστικά δάνεια από Κεφάλαια ΑΤΕ μέσω ΟΣΥΑΤΕ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 – 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945
 
Αθήνα 16.11.2012
 
Θ Ε Μ Α : Στεγαστικά δάνεια από Κεφάλαια ΑΤΕ μέσω ΟΣΥΑΤΕ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Μέσω του ΙΝΤΡΑΝΕΤ, πληροφορηθήκαμε σήμερα για τις αποφάσεις της Τράπεζας, που αφορούν “τη δυνατότητα που παρέχεται στους υπαλλήλους της Τράπεζας και των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου, που έχουν εκταμιεύσει στεγαστικό δάνειο από την πρώην ΑΤΕ (συμπεριλαμβανομένου και του ΟΣΥΑΤΕ ), να ενταχθούν στα στεγαστικά δάνεια που χορηγούνται από τα Καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς, με τους προνομιακούς όρους που ισχύουν για το προσωπικό του Ομίλου”.

Από την ανακοίνωση αυτή, δεν προκύπτουν ξεκάθαρα ούτε οι διαδικαστικές ούτε και οι τεχνικές λεπτομέρειες που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση αυτών για όσους συναδέλφους προτιμήσουν τη λύση αυτή.
Συνεπώς, θα σας ενημερώσουμε, στο βαθμό που θα μας δοθεί αυτή η δυνατότητα, αμέσως μόλις υπάρξουν σαφείς οδηγίες από την Τράπεζα.

Όπως πάντα, το Δ.Σ. και το προσωπικό του ΟΣΥΑΤΕ θα εξακολουθήσουν και στο μέλλον, για οτιδήποτε απαιτηθεί σχετικά με τα δάνειά τους, να είναι στο πλευρό των συναδέλφων, τόσο των εν ενεργεία όσο και των συνταξιούχων.


ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΥΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ