(31/12/2012) Ασφαλιστήριο Ζωής Στεγαστικών Δανείων ΟΣΥΑΤΕ

Ασφαλιστήριο Ζωής Στεγαστικών Δανείων ΟΣΥΑΤΕ


Φίλοι, Συνάδελφοι και Συνεταίροι,

Όπως σας είναι γνωστό, από το 2002 με πρωτοβουλία μας και σε συνεργασία με τον Σύλλογο, δημιουργήσαμε ένα νέο προϊόν του ΟΣΥΑΤΕ με στόχο την προαιρετική κάλυψη των συναδέλφων δανειοληπτών στεγαστικών δανείων από Κεφάλαια ΑΤΕ, που χορηγήθηκαν μέσω του ΟΣΥΑΤΕ. Το κοινό αυτό ασφαλιστήριο, μέσα από την επιχειρησιακή σύμβαση του 2001, κάλυπτε το εκάστοτε υπόλοιπο του δανείου μας (όχι τις ληξιπρόθεσμες οφειλές ) σε περίπτωση θανάτου η Μ.Ο.Α. (Μόνιμη Ολική Ανικανότητα) του λήπτη του δανείου. Η πληρωμή του ασφαλίστρου καλυπτόταν οικονομικά σε ποσοστό 50% από την ΑΤΕ, 25% από τον ΟΣΥΑΤΕ και 25% από τον ίδιο τον ασφαλισμένο. Αυτά όλα, λειτούργησαν ομαλά, σε συνεργασία με την ΑΕΕΓΑ έως τις 27.7.2012.
Οι αποζημιώσεις που καταβάλονταν όλα αυτά τα χρόνια ήρθαν να καλύψουν πέρα από το δυσαναπλήρωτο κενό του ίδιου του ασφαλισμένου, τις οικονομικές υποχρεώσεις των οικογενειών τους και αυτές ήταν πολλές.
Η ισχύς αυτού του ασφαλιστηρίου λήγει στις 31.12.2012 μετά την εκχώρηση της ΑΤΕ στην Τράπεζα Πειραιώς.

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΟΣΥΑΤΕ στις 19.12.2012 συναντήθηκε το Προεδρείο του ΟΣΥΑΤΕ, με τον αρμόδιο Διευθυντή της ΑΕΕΓΑ, προκειμένου να διερευνηθεί λύση για την ανανέωση του ασφαλιστηρίου αυτού. Παρόμοια συνάντηση έγινε στις 20.12.2012 με τους εκπροσώπους του Συλλόγου, όπου αποφασίστηκε μέσα στο Α’ δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2013 να επιδιωχθεί συνάντηση με τους αρμοδίους παράγοντες της Τράπεζας Πειραιώς, έτσι ώστε, η Τράπεζα να συνεχίσει να καταβάλλει το 50% της συμμετοχής της για τα δάνεια που θα παραμείνουν στον ΟΣΥΑΤΕ, αφού όσα μεταφερθούν στην Πειραιώς πρόκειται να καλυφθούν για τον ίδιο λόγο, σε ποσοστό 100% όπως αναφέρει η σχετική Ε.Δ. της Τράπεζας Πειραιώς.

Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό ότι:

  1. Η βούληση του Δ.Σ. του ΟΣΥΑΤΕ είναι να εξακολουθήσει πάσει θυσία η συνέχιση του προαναφερθέντος ασφαλιστηρίου.
  2. Η βούληση του Συλλόγου, αλλά και μεγάλου αριθμού συναδέλφων δανειοληπτών, είναι επίσης ταυτόσημη.
  3. Η πρόθεση της Τράπεζας Πειραιώς είναι προς το παρόν αδιευκρίνιστη.
  4. Το συνολικό ποσό του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου που θα περιλαμβάνει το νέο ασφαλιστήριο δεν είναι γνωστό, αφού δεν γνωρίζουμε σήμερα τον αριθμό των δανείων ούτε το συνολικό ποσό που θα μεταφερθεί στην Τράπεζα Πειραιώς.
  5. Το παραπάνω ασφαλιζόμενο ποσό, άρα και το ασφάλιστρο, δε θα είναι κατά συνέπεια γνωστά ούτε την 1.1.2013 παρά μόνο μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δανείων των επιθυμούντων εν ενεργεία συναδέλφων στην Τράπεζα Πειραιώς.
  6. Η εκτίμησή μας είναι ότι, ο μεγαλύτερος αριθμός των δανείων θα παραμείνει στον ΟΣΥΑΤΕ, αφού άλλωστε όλα τα δάνεια των συνταξιούχων δε θα μεταφερθούν στην Τράπεζα Πειραιώς. Το ίδιο άλλωστε θα συμβεί και για πολλά δάνεια εν ενεργεία συναδέλφων, οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν προτίθενται να τα μεταφέρουν.

Σε κάθε περίπτωση ο Συνεταιρισμός, θα προχωρήσει σε σύναψη νέου ασφαλιστηρίου τρίμηνης διάρκειας ( 1.1.2013 – 31.3.2013 ) σε πρώτη φάση, καλύπτοντας το ασφάλιστρο, προκειμένου να μην υπάρξει ανασφάλιστο δάνειο. Με την λήξη του τριμήνου και αφού θα έχουμε σχεδόν πλήρη εικόνα, θα προχωρήσουμε στην ασφάλιση για όλο το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα έως 31.12.2013.
Ο ΟΣΥΑΤΕ στη συνέχεια δε, θα αναζητήσει από τον κάθε ασφαλισμένο δανειολήπτη να υποβάλλει μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 20 ημερών αίτηση με την οποία θα δηλώνει τη βούλησή του να συνεχίσει να συμμετέχει στο ασφαλιστήριο αυτό, καλύπτοντας το νέο ποσοστό του ασφαλίστρου που θα του αναλογεί για το 2013.
Είναι αυτονόητο ότι, ο Συνεταιρισμός θα εξακολουθήσει και στο νέο ασφαλιστήριο να συμμετέχει τουλάχιστον σε ποσοστό 25% το οποίο εάν χρειαστεί θα είναι μεγαλύτερο, όσο οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες το επιτρέπουν.
Εξυπακούεται ότι όσοι εν ενεργεία συνάδελφοι μεταφέρουν ήδη τα δάνειά τους στην Τράπεζα Πειραιώς, δε θα συμμετέχουν από 1.1.2013 σ’ αυτό το ασφαλιστήριο και κατά συνέπεια, δεν θα επιβαρυνθούν οικονομικά για το 2013 παρά μόνο για τις οφειλές του 2012 που ήταν ασφαλισμένοι σε ποσοστό 25%, αφού το υπόλοιπο 25% το καταβάλλει ο ΟΣΥΑΤΕ. Μολονότι το πρόβλημα που προέκυψε είναι σύνθετο, ελπίζουμε ότι έχουμε την κατανόησή σας.
Ανάλογα με τις εξελίξεις, θα έχετε νεώτερη πληροφόρηση και ειδικότερα από την ιστοσελίδα μας www.osyate.gr 

Σε κάθε περίπτωση θα είμαστε στην διάθεσή σας για την επίλυση τυχόν εύλογων αποριών σας.
Η είσπραξη των ασφαλίστρων του 2012 θα γίνει μέσα στο μήνα Φεβρουάριο του 2013.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ