(28/2/2013) Προς τους συνταξιούχους της ΑΤΕ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ Α.Τ.Ε.


Συνάδελφε,

Με στόχο την ανανέωση του προαιρετικού ασφαλιστηρίου ζωής για το 2013, το οποίο καλύπτει όσους έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο μέσω του Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. και έχουν ασφαλιστεί, παρακαλούμε άμεσα να αποστείλετε με FAX ή MAIL (fax: 210-32.30.414, mail osyate@osyate.gr) την σημερινή Διεύθυνσή σας, προκειμένου να σας σταλεί αίτηση συνέχισης της Ασφάλισης αυτής.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ