ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΚΑΙ-ONLINE

Μέσα από την ενότητα ΑΙΤΗΣΕΙΣ έχετε τη δυνατότητα:
α) να εκτυπώσετε το κείμενο της αίτησης που σας ενδιαφέρει και μετά τη συμπλήρωσή του να το αποστείλετε
με FAX στο 210-32 30 414 ή
β) να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα και να την αποστείλετε.


1) ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟΝ Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε.
α) Online Φόρμα Αίτησης Εγγραφής μέλους
β) Εκτύπωση κειμένου και αποστολή της Αίτησης με Fax

2) ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε.
α) Online Φόρμα Αίτησης Χορήγησης Στεγαστικού Δανείου
β) Εκτύπωση κειμένου και αποστολή της Αίτησης με Fax

  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΙΡΕΣΙΑ
  • 3) Αίτηση για Ομαδικό Ασφαλιστήριο Ζωής
    α) Online Φόρμα Αίτησης Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου

    β) Πλήρες κείμενο Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου

    4) Εγκύκλιος Διαταγή 69 / 13-04-2011 “Διευκολύνσεις στο Προσωπικό” (ΑΙΤΗΣΗ)

    Εκτύπωση κειμένου και αποστολή της Αίτησης ταχυδρομικώς