(13/3/2013) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & Μ.Ο.Α.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & Μ.Ο.Α.

 

Μετά την μεταβίβαση της ΑΤΕ στην Τράπεζα Πειραιώς, έπαψε να ισχύει από 1.1.2013 το προηγούμενο προαιρετικό Ασφαλιστήριο της Επιχειρησιακής σύμβασης του 2001, που κάλυπτε το εκάστοτε ενήμερο υπόλοιπο των στεγαστικών δανείων μας σε περίπτωση θανάτου ή ΜΟΑ, λόγω μη οριστικοποίησης της πληρωμής του ποσοστού 50% των ασφαλίστρων εκ μέρους της Τράπεζας.

Ο ΟΣΥΑΤΕ αποφάσισε να προχωρήσει στη σύναψη νέου ασφαλιστηρίου από 1.1.2013, προκειμένου να μην υπάρξει ανασφάλιστο δάνειο (Ανακοίνωση της 31.12.2012 Ασφαλιστήριο Ζωής Στεγαστικών δανείων ΟΣΥΑΤΕ ).

Ο κάθε ασφαλισμένος δανειολήπτης, του οποίου το δάνειο παραμένει στον ΟΣΥΑΤΕ, θα πρέπει να δηλώσει αποστέλλοντας πρωτότυπα υπογεγραμμένη (εις διπλούν) την σχετική αίτηση εντός 20 ημερών, αν επιθυμεί να συνεχίσει να συμμετέχει στο ασφαλιστήριο, καλύπτοντας το νέο αυξημένο ποσοστό του ασφαλίστρου που θα του αναλογεί για το νέο συμβόλαιο.

Η αίτηση μαζί με τις οδηγίες, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΣΥΑΤΕ (www.osyate.gr), από την οποία μπορείτε να την εκτυπώσετε.

Ακολουθεί η σύνδεση (link) της ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ως συνημμένο αρχείο.
ΚΑΝΤΕ “ΚΛΙΚ” για να την “σώσετε” (download) στον υπολογιστή σας, για εκτύπωση, συμπλήρωση και αποστολή στον ΟΣΥΑΤΕ πρωτότυπα υπογεγραμμένη:

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής σε PDF

Get ADOBE PDF READER

Για το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ