(14/3/2013) ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΚΑΙ Μ.Ο.Α. Νο 1227 “ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ”

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΚΑΙ Μ.Ο.Α. Νο 1227


“ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ”

Αθήνα, 14/03/2013

Με αφορμή ερωτήματα ασφαλισμένων για δάνεια A’ κατοικίας που εργάζονται ή εργάζονταν σε

  1. ΤΥΠΑΤΕ
  2. ΟΣΥΑΤΕ
  3. ΚΑΣΥΑΤΕ
  4. ΣΕΤΑΠ (συγγενείς οργανισμοί)


σας γνωρίζουμε ότι:

  • Tο ασφαλιστήριο 1227 εξακολουθεί να σας καλύπτει όπως μέχρι σήμερα και δε χρειάζεται καινούρια αίτηση υπαγωγής.
  • Τα ασφάλιστρα θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται από τους ασφαλισμένους όπως μέχρι σήμερα.
  • Σε περίπτωση που κάποιος δεν επιθυμεί τη συνέχιση της προαιρετικής αυτής ασφάλισης, θα πρέπει εγγράφως να το δηλώσει στον ΟΣΥΑΤΕ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ