(8/4/2013) Κάλυψη Δανείων και της Β και της Γ κατοικίας

ΑΘΗΝΑ, 08-04-2013

“ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & Μ.Ο.Α.”

Μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του ΟΣΥΑΤΕ που λήφθηκε στις 03/04/13 αποφασίστηκε ότι η κάλυψη της ασφάλειας ζωής και Μ.Ο.Α. , θα καλύπτει εκτός από τα δάνεια Α’ κατοικίας και τα δάνεια Β’ κατοικίας, Γ’ , κ.ο.κ. με τους ίδιους ακριβώς όρους και προϋποθέσεις.