(10/7/2013) Νέα κλαδική σύμβαση ΟΤΟΕ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Νέα κλαδική σύμβαση ΟΤΟΕ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Αθήνα, 10.07.2013

Σε συνέχεια της νέας κλαδικής σύμβασης που υπογράφτηκε τον Μάϊο του 2013 και με αφορμή πλήθος ερωτημάτων που υποβάλλονται, σε σχέση με τη μείωση του επιτοκίου των στεγαστικών δανείων Α’ κατοικίας από 01/07/2013, σας γνωρίζουμε ότι:

  1. O ΟΣΥΑΤΕ, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν, θα περιμένει την έκδοση σχετικής εγκύκλιας διαταγής της Τράπεζας.
  2. Η διαταγή αυτή, εκτιμούμε ότι θα περιέχει όλες τις διευκρινίσεις που απαιτούνται για τη ρύθμιση αυτή.
  3. Ο ΟΣΥΑΤΕ θα εφαρμόσει άμεσα και με αναδρομική ισχύ από 01/07/2013 τις οδηγίες αυτές που θα αφορούν τις επαναρυθμίσεις των παραπάνω δανείων.
Για τον Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ