(22/8/2013) Μείωση επιτοκίου στεγαστικών δανείων

Μείωση επιτοκίου στεγαστικών δανείων

Αθήνα, 22.08.2013

Σας γνωρίζουμε ότι σε εφαρμογή της νέας Σ.Σ.Ε., και μετά από σχετική απόφαση της Τράπεζας, ο ΟΣΥΑΤΕ θα προχωρήσει σε αναδρομική μείωση των επιτοκίων των δανείων της Α’ κατοικίας από 01/07/2013. Η μείωση αυτή ελπίζουμε να πραγματοποιηθεί εντός του Οκτωβρίου 2013, λόγω των σημαντικών τεχνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε.
Για τους συναδέλφους που θα αποχωρήσουν με εθελουσία έξοδο και έχουν υπόλοιπα στεγαστικών δανείων Α’ κατοικίας, θα ισχύσουν οι ίδιες ακριβώς ρυθμίσεις, όπως επίσης θα συνεχιστεί και η ομαλή εξυπηρέτηση των υπαρχόντων δανείων τους που παραμένουν στον ΟΣΥΑΤΕ, εφ’όσον είναι και θα παραμείνουν ενήμερα.
Για τις εξελίξεις σχετικά με το θέμα αυτό και για τυχόν διευκρινίσεις θα σας ενημερώνουμε άμεσα.

Για το Δ.Σ. του Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ