(23/9/13) Μείωση επιτοκίου στεγαστικών δανείων Α’ κατοικίας

Μείωση επιτοκίου στεγαστικών δανείων Α’ κατοικίας

Αθήνα, 23.09.2013

Σας γνωρίζουμε ότι σε εφαρμογή της νέας Σ.Σ.Ε. και μετά από σχετική απόφαση της Τράπεζας, ο ΟΣΥΑΤΕ θα προχωρήσει σε αναδρομική μείωση των επιτοκίων των δανείων της Α’ κατοικίας από 01/07/2013.

Η μείωση αυτή θα πραγματοποιηθεί για τους εν ενεργεία συναδέλφους εντός του Οκτωβρίου 2013 και για τους συνταξιούχους συναδέλφους εντός του Νοεμβρίου 2013.

Για το Δ.Σ. του Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ