(8/10/2013) Ενημερωτική Περιοδεία στην Κρήτη 10-12 Οκτ.

Ενημερωτική Περιοδεία στην Κρήτη

Αθήνα, 8.10.2013

Στα πλαίσια της γενικότερης ενημέρωσης των μελών μας για την πορεία και το έργο του Συνεταιρισμού, στις 10 – 11 και 12 Οκτωβρίου 2013, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα επισκεφθούν μονάδες της Τράπεζας στην Κρήτη προκειμένου να ενημερώσουν τους συνεταίρους.
Οι συγκεντρώσεις θα γίνουν (μετά από επιτόπια συνεννόηση) απογευματινές ώρες.
Η συνολική ενημέρωση θα γίνει το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2013 στις 10:00 π.μ. στο Α’ κατ/μα Ηρακλείου, με τη συμμετοχή μελών εν ενεργεία και συνταξιούχων.

Παρακαλούμε τους Διευθυντές των καταστημάτων να ενημερώσουν όσους εκ των συναδέλφων είναι μέλη του Συνεταιρισμού.

Για τον Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ