(28/3/2014) Επιστροφή προμηθειών και είσπραξη ασφαλίστρων ζωής

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 – 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αθήνα 28.3.2014
ΘΕΜΑ: Επιστροφή προμηθειών και είσπραξη ασφαλίστρων ζωής

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με τη μισθοδοσία ή τη σύνταξη μηνός Απριλίου 2014, όπως είχε υποσχεθεί το Δ.Σ. του ΟΣΥΑΤΕ και είχε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση του Δεκεμβρίου του 2013, σας επιστρέφουμε μέρος της προμήθειας του Συνεταιρισμού ύψους 0,15% επί του υπολοίπου του δανείου σας για ένα έτος. Επιπλέον, επιστρέφουμε τη διαφορά επιτοκίου αναδρομικά από 01/07/13. Ήδη όπως γνωρίζετε, τα δάνειά μας «τρέχουν» με το νέο μειωμένο επιτόκιο. Τον Απρίλιο του 2014 επίσης, θα εισπραχθεί το ασφάλιστρο του 2013, που αφορά την προαιρετική ασφάλεια ζωής για όσους την έχουν κάνει.

Στο σημείο αυτό, θυμίζουμε ότι ο ΟΣΥΑΤΕ έχει ήδη καταβάλει για το 2013 όλα τα ασφάλιστρα (ΟΣΥΑΤΕ 75% – Ασφαλισμένος 25%).

Όσοι τυχόν από τους ασφαλισμένους δεν καταβάλλουν το ποσοστό συμμετοχής τους, του 25% των ασφαλίστρων για οποιοδήποτε λόγο (ανεπάρκεια υπολοίπου, κ.λ.π.) τότε δυστυχώς, δε θα γίνει ανανέωση του ασφαλιστηρίου τους για το έτος 2014.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΣΥΑΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ