(2/5/2014) Βεβαιώσεις δανείων για φορολογική χρήση

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 – 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αθήνα 2.5.2014
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2013


Προς όλους τους συναδέλφους:

Συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι εντός της προσεχούς εβδομάδας θα αποσταλούν οι βεβαιώσεις τόκων για το 2013 των δανείων Α’ κατοικίας.
Οι βεβαιώσεις αυτές θα απαιτηθούν για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης, όσον αφορά το τεκμαρτό εισόδημα, τόσο των εν ενεργεία υπαλλήλων, όσο και των συνταξιούχων.

Συνάδελφοι, λόγω των γνωστών μεταβολών που έχουν γίνει τον τελευταίο χρόνο (μετακινήσεις προσωπικού, σύμπτυξη καταστημάτων, κ.λπ.), είμαστε υποχρεωμένοι να στείλουμε τις βεβαιώσεις αυτές στα κεντρικά καταστήματα της έδρας κάθε νομού, απ’ όπου και θα τις παραλάβετε ή θα τις αναζητήσετε.
Ειδικά για το λεκανοπέδιο Αττικής, οι βεβαιώσεις θα παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους από τα γραφεία του Συν/σμού ή ανά Δ/νση και οι εργαζόμενοι θα τις παραλαμβάνουν μετά από αίτησή τους.
Για τη συγκεκριμένη διαδικασία ζητούμε την κατανόησή σας και τη βοήθειά σας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΣΥΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ