(23/6/2014) Πρόσκληση Έκτακτης (Καταστατικής) Γ.Σ. 10-7-2014

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 – 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αριθ. Πρωτ. 710

Αθήνα 23.6.2014
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Έκτακτη (Καταστατική) Γενική Συνέλευση

Παρακαλούνται όλα τα μέλη του “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ Συν.Π.Ε” όπως προσέλθουν, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 243/ 16.6.2014 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του και σύμφωνα με το καταστατικό, σε Έκτακτη (Καταστατική) Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 3η Ιουλίου 2014 και ώρα 14.30 μ.μ., στα γραφεία του ΣΕΤΑΠ, οδός Αμερικής αρ.10 – 3ος όροφος, με αποκλειστικό θέμα ημερησίας διάταξης την “Τροποποίηση του Καταστατικού του Συνεταιρισμού σύμφωνα με το Ν.1667/86” σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθ. 64650 / 28.12.12 εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ, όπου γίνεται επίκληση του άρθ. 39 Ν.4030/11 και των κείμενων διατάξεων.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία κατά την πρώτη Συνέλευση, αυτή θα συνέλθει στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα την 10η Ιουλίου 2014, με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης, άνευ ετέρας προσκλήσεως προς τα μέλη του Συνεταιρισμού.
Σημειώνεται ότι δεν αναφέρονται στην παρούσα τα υπό τροποποίηση καταστατικά άρθρα, διότι η εναρμόνιση του καταστατικού προς το Ν.1667/86 γίνεται ως προς το σύνολο των διατάξεών του, οπότε και θα υιοθετηθεί εντελώς νέα δομή των ρυθμίσεών του.

Λόγω της σπουδαιότητας του θέματος που θα συζητηθεί, παρακαλούνται οι κ.κ. συνεταίροι να παρευρεθούν στη δεύτερη τουλάχιστον Γενική Συνέλευση (δοθέντος ότι πιθανολογείται πως η πρώτη δε θα πραγματοποιηθεί λόγω έλλειψης απαρτίας).

Υπενθυμίζεται ότι οι προσερχόμενοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τα δελτία αστυνομικής τους ταυτότητας, προς αναγνώρισή τους κατά την είσοδό τους.


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΣΥΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ