(3/7/2014) ΕΚΘΕΣΗ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 – 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αθήνα 03.07.2014
ΕΚΘΕΣΗ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων ΑΤΕ, που υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση της 3.7.2014 και -σε περίπτωση αναβολής αυτής- στην εξ αναβολής Γενική Συνέλευση της 10.7.2014


Προβολή Ισολογισμού 31ης Δεκεμβρίου 2013 σε:  .PDF  και  .gif