(21/7/2014) Εξόφληση Ασφαλίστρων Ζωής & Πυρός

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 – 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αθήνα 21.7.2014

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΠΥΡΟΣΣυναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Παρακαλούμε, όσοι από τους συνεταίρους του ΟΣΥΑΤΕ διατηρούν είτε το προαιρετικό ασφαλιστήριο ζωής είτε ασφαλιστήριο πυρός στον ΟΣΥΑΤΕ, να επικοινωνήσουν μαζί μας, ώστε να τακτοποιηθούν άμεσα τυχόν ανεξόφλητες οφειλές που αφορούν τα συγκεκριμένα ασφαλιστήρια.
Σε αντίθετη περίπτωση, είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να διακόψουμε τα ανεξόφλητα ασφαλιστήρια.
Υπενθυμίζουμε ότι τα συγκεκριμένα ασφαλιστήρια είναι τα εξής:

  • το ομαδικό ασφαλιστήριο ζωής Νο 1391,
  • το ομαδικό ασφαλιστήριο ζωής Νο 1227 και
  • τα ασφαλιστήρια πυρός για δάνεια A’, B’ κ.λπ. κατοικίας, από κεφάλαια ΑΤΕ.

Τηλ. Επικοινωνίας: 210.32.24.989, 210.32.32.523
e-mail: osyate@osyate.gr

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Για τον ΟΣΥΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ