(17/9/2014) Στεγαστικά Δάνεια Συναδέλφων σε Εθελουσία Έξοδο

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 – 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αθήνα 17.09.2014
Στεγαστικά δάνεια συναδέλφων ΑΤΕ, σε εθελουσία έξοδο
Οι συνάδελφοι που έφυγαν με εθελουσία έξοδο και έχουν ενεργά στεγαστικά δάνεια, θα πρέπει να φροντίσουν άμεσα ώστε να υπάρχει υπόλοιπο στο λογαριασμό του Ταμιευτηρίου τους τουλάχιστον ισόποσο με 2 δόσεις.
Την επόμενη εβδομάδα, θα ενεργοποιηθεί η πάγια εντολή για την είσπραξη των δόσεων, αρχικά μηνός Ιουλίου και στη συνέχεια μηνός Αυγούστου 2014.
Όσοι από τους συναδέλφους, έχουν προηγούμενες ανεξόφλητες δόσεις, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Μηχανογράφησης του ΟΣΥΑΤΕ, για τον τρόπο τακτοποίησης της υποχρέωσής τους, στο τηλ. 210.32.24.989 (εσωτερικό 3).
Για τον ΟΣΥΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ