(16/10/2014) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ Γ.Σ. 10-07-2014

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 – 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945


Πέμπτη, 16.10.2014
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 10-07-2014


Κατεβάστε το αρχείο “Πρακτικά Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης” σε μορφή  .PDF