(29/10/2014) Νέο Δανειακό Προϊόν: Διευκόλυνση Συνεταίρων για πληρωμή ΕΝΦΙΑ-ΕΕΤΗΔΕ-ΦΑΠ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 – 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Τετάρτη 29.10.2014
ΝΕΟ ΔΑΝΕΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ:

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ-ΕΕΤΗΔΕ-ΦΑΠ

Το Δ.Σ. του ΟΣΥΑΤΕ αποφάσισε στη συνεδρίαση με αριθμό 246/07.10.2014 να χορηγήσει νέο προϊόν δανείου με τίτλο «Διευκόλυνση συνεταίρων για πληρωμή του ΕΝΦΙΑ-ΕΕΤΗΔΕ- ΦΑΠ».
Τα χαρακτηριστικά του νέου προϊόντος θα είναι τα ακόλουθα:

 • Το ποσό του δανείου θα έχει ανώτερο ύψος τα 4.000€ και κατώτερο όριο τα 300€.
 • Η διάρκειά του θα είναι μέχρι τρία (3) έτη. Τα ποσά δανείων κάτω των 500€ θα έχουν διάρκεια αποπληρωμής δώδεκα (12) μηνών.
 • Το επιτόκιο θα είναι 4%. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
 • Εκτύπωση από το TAXISnet των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων για την οφειλή.
 • Αντίγραφο της τελευταίας φορολογικής δήλωσης Ε1.
 • Αντίγραφο ενημερωτικού σημειώματος κύριας σύνταξης.
 • Αντίγραφο ενημερωτικού σημειώματος επικουρικής σύνταξης. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
 • Οι δικαιούχοι του παραπάνω δανείου θα είναι οι συνεταίροι, ανεξάρτητα αν ο ΕΝΦΙΑ- ΕΕΤΗΔΕ-ΦΑΠ αφορά μέλος της οικογένειάς τους (π.χ. σύζυγο, τέκνα) που θεωρείται προστατευόμενο μέλος.
 • Σε περίπτωση επικαρπίας, ο συνεταίρος θα δικαιούται δάνειο και για το ποσό που αφορά το άτομο που έχει την ψιλή κυριότητα, εφόσον (ο έχων την ψιλή κυριότητα) είναι σύζυγος ή προστατευόμενο μέλος.
 • Οι συνεταίροι θα προσκομίζουν στη συνέχεια στον Συνεταιρισμό το αποδεικτικό πληρωμής του συνόλου της οφειλής.
 • Δεν θα είναι δικαιούχοι του παραπάνω δανείου όσοι συνεταίροι έχουν υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή των οφειλών τους στο Νόμο 3869/10 (νόμος Κατσέλη), όπως ισχύει.
 • Το συνολικό ποσό του δανείου για οφειλές που αφορούν ΕΝΦΙΑ-ΕΕΤΗΔΕ-ΦΑΠ δε θα υπερβαίνει το ποσό των 4.000€. Οι όροι και οι προϋποθέσεις του παραπάνω δανείου σύμφωνα με τα ισχύοντα.

  Για περισσότερες πληροφορίες: Αρμόδιοι Υπάλληλοι – κ.κ. Γλυνιάς Μιχαήλ και Μπουκουβάλα Δήμητρα (τηλ. 210-3232523).

Για το Δ.Σ. του ΟΣΥΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ