(30/10/2014) Είσπραξη Ασφαλίστρων Ζωής Έτους 2014


Πέμπτη  30.10.2014
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι τον μήνα Νοέμβριο 2014, με τη μισθοδοσία μηνός Νοεμβρίου 2014 (αφορά τους υπαλλήλους) και τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2014 (αφορά τους συνταξιούχους), θα εισπραχθεί το ασφάλιστρο του 2014, που αφορά την προαιρετική ασφάλεια ζωής για όσους την έχουν κάνει.

  • Στο σημείο αυτό, θυμίζουμε ότι ο ΟΣΥΑΤΕ έχει ήδη καταβάλει τα ασφάλιστρα (ΟΣΥΑΤΕ 50% – Ασφαλισμένος 50%).
  • Όσοι τυχόν από τους ασφαλισμένους δεν εξοφλήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους, του 50% των ασφαλίστρων, για οποιοδήποτε λόγο (ανεπάρκεια υπολοίπου κ.λπ.), τότε δυστυχώς, δε θα γίνει ανανέωση του ασφαλιστηρίου τους για το έτος 2015, για το οποίο οι ασφαλιστικές εταιρείες απαιτούν πλέον την προκαταβολή του.
Για το Δ.Σ. του ΟΣΥΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ