(5/12/2014) Είσπραξη Ασφαλίστρων Ζωής 2014, για τους Συνταξιούχους Συναδέλφους


Παρασκευή  05.12.2014
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ 2014 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι τον μήνα Δεκέμβριο 2014, με τη σύνταξη μηνός Ιανουαρίου 2015 (αφορά τους συνταξιούχους), θα εισπραχθεί το ασφάλιστρο του 2014, που αφορά την προαιρετική ασφάλεια ζωής για όσους την έχουν κάνει. Επιπλέον, αναφέρουμε ότι οι συγκεκριμένες κρατήσεις του ασφαλίστρου ζωής δεν έγιναν τον μήνα Νοέμβριο 2014 με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2014 για τεχνικούς λόγους.
Στο σημείο αυτό, θυμίζουμε επίσης ότι ο ΟΣΥΑΤΕ έχει ήδη καταβάλει τα ασφάλιστρα (ΟΣΥΑΤΕ 50% – Ασφαλισμένος 50%).
Όσοι τυχόν από τους ασφαλισμένους δεν εξοφλήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους, του 50% των ασφαλίστρων, για οποιοδήποτε λόγο (ανεπάρκεια υπολοίπου, κ.λπ.), τότε δυστυχώς δε θα γίνει ανανέωση του ασφαλιστηρίου τους για το έτος 2015, για το οποίο οι ασφαλιστικές εταιρείες απαιτούν πλέον την προκαταβολή του.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για τον ΟΣΥΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ