(29/4/2015) Είσπραξη Ασφαλίστρων Πυρός 2014

Τετάρτη, 29.04.2015

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΠΥΡΟΣ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι καθυστερούμενα ασφάλιστρα του 2013 και τα ασφάλιστρα του 2014, θα εισπραχθούν εντός των προσεχών ημερών. Παρακαλούμε να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στους λογαριασμούς σας για την οριστική τακτοποίησή τους. Τα ασφάλιστρα αυτά αφορούν συνταξιούχους συναδέλφους.

 

Για τον ΟΣΥΑΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ