(11/05/2015) Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ. 14-5-2015

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 – 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αριθ. Πρωτ. 1564

Αθήνα 11.05.2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣ:
Όλους τους κ.κ. Συνεταίρους

Σας κάνομε γνωστό ότι επειδή δεν είχαμε απαρτία στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις μελών του Συν/σμού μας, που συνήλθαν στις 30.4.2015 και 7.5.2015 αυτή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Καταστατικό του Συν/σμού και την από 1246/17.2.2015 πρόσκληση, θα επαναληφθεί στις 14.5.2015, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, ήτοι στις 14:30 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συλλόγου Εργαζομένων ΑΤΕ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Αμερικής 10 – 3ος όροφος).
Λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων που θα συζητηθούν η παρουσία όλων είναι επιβεβλημένη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ