(01/09/2015) ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

Τρίτη, 01.09.2015

 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους που είναι ασφαλισμένοι στο προαιρετικό ασφαλιστήριο ζωής Νο 1391 ότι, λόγω τεχνικού προβλήματος δεν πραγματοποιήθηκε η είσπραξη των ασφαλίστρων του Α’ εξαμήνου του έτους 2015 και θα γίνει ως εξής:
α) για τους εν ενεργεία συναδέλφους στις 25/09/2015
β) στους συνταξιούχους ή σε εθελουσία συναδέλφους στις 28/09/2015

Να σημειωθεί ότι το 50% του ασφαλίστρου έχει καταβληθεί ήδη από τον ΟΣΥΑΤΕ και αποτελεί παροχή για τους ασφαλισμένους συναδέλφους.
Παρακαλούμε να φροντίσετε να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό σας για την είσπραξη του ασφαλίστρου.

Το Δ.Σ. του ΟΣΥΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ