(20/10/2015) ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Δευτέρα, 19.10.2015

ΝΕΟ ΔΑΝΕΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Το Δ.Σ. του ΟΣΥΑΤΕ αποφάσισε στη συνεδρίαση με αριθμό 257 / 8.10.2015 να χορηγήσει στα μέλη του νέο προϊόν δανείου με τίτλο “Διευκόλυνση συνεταίρων για πληρωμή ΕΝΦΙΑ έτους 2015”.

Τα χαρακτηριστικά του νέου προϊόντος θα είναι τα ακόλουθα:

 • Το ποσό του δανείου θα έχει ανώτερο ύψος το ποσό των 5.000 Ευρώ και κατώτερο όριο το ποσό των 300 Ευρώ.
 • Η διάρκειά του θα είναι μέχρι 5 έτη.
 • Το επιτόκιο θα είναι 4%.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

 1. Εκτύπωση από το TAXIS των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων για την οφειλή (ταυτότητα οφειλής κ.λπ.).
 2. Αντίγραφο της τελευταίας φορολογικής δήλωσης Ε1.
 3. Αντίγραφο ενημερωτικού σημειώματος κύριας σύνταξης.
 4. Αντίγραφο ενημερωτικού σημειώματος επικουρικής σύνταξης.
 5. Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Καταθέσεων σύνταξης ή μισθοδοσίας για τους εν ενεργεία συναδέλφους.
 6. Αίτηση δανείου.

Δ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Ι Σ Ε Ι Σ :

 • Οι δικαιούχοι του παραπάνω δανείου θα είναι οι συνεταίροι, ανεξάρτητα αν ο ΕΝΦΙΑ αφορά μέλος της οικογένειάς τους (π.χ. σύζυγο, τέκνα) που θεωρείται προστατευόμενο μέλος.
 • Σε περίπτωση επικαρπίας, ο συνεταίρος θα δικαιούται δάνειο και για το ποσό που αφορά το άτομο που έχει την ψιλή κυριότητα, όταν αυτό είναι σύζυγος ή προστατευόμενο μέλος τους.
 • Οι συνεταίροι θα προσκομίζουν απαραίτητα στη συνέχεια στο Συν/σμό το αποδεικτικό πληρωμής του συνόλου της οφειλής.
 • Δεν θα είναι δικαιούχοι του παραπάνω δανείου όσοι συνεταίροι έχουν υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή των οφειλών τους στο Νόμο 3869 / 2010 (Νόμος Κατσέλη), όπως ισχύει και όσοι έχουν ανεξόφλητο υπόλοιπο από προηγούμενες οφειλές.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις του παραπάνω δανείου σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Τα ποσά που χορηγούνται για τον ΕΝΦΙΑ υπάγονται σε τέλος χαρτοσήμου και ΟΓΑ 3,60%.

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

 1. Μέχρι του ποσού των 500 Ευρώ: διάρκεια 12 μήνες
 2. Από 501 – 1.500 Ευρώ: διάρκεια 24 μήνες
 3. Από 1.501 – 3.000 Ευρώ: διάρκεια 36 μήνες
 4. Από 3.001 – 4.000 Ευρώ: διάρκεια 48 μήνες
 5. Από 4.001 – 5.000 Ευρώ: διάρκεια 60 μήνες
Το Δ.Σ. του ΟΣΥΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ