(22/12/2015) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΣΥΑΤΕ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ, 105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 – 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αθήνα 22.12.2015
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΣΥΑΤΕ

Στις 15/12/15 και 16/12/15 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και οι ΕΚΛΟΓΕΣ αντίστοιχα.
Τα αποτελέσματα των εκλογών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συν/σμού με νεότερη ανακοίνωση όταν επισημοποιηθούν.

.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΥΑΤΕ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ