(17/3/2016) Πρόσκληση Έκτακτης (Καταστατικής) Γ.Σ. 5-4-2016

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 – 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αριθ. Πρωτ. 386

Αθήνα 17.3.2016
Πρόσκληση

σε Έκτακτη (Καταστατική) Γενική Συνέλευση

Καλούνται όλα τα μέλη του ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ Συν.Π.Ε όπως προσέλθουν, δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 266 / 7.3.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του και σύμφωνα με το καταστατικό σε έκτακτη (Καταστατική) Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 5η Απριλίου 2016 και ώρα 14.00 στην Αθήνα στα γραφεία του ΣΕΤΑΠ, οδός Αμερικής 10 – 3ος όροφος, με θέματα:

Α) Τη διευκρίνιση της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του καταστατικού που αφορά τον σκοπό του συνεταιρισμού.

Β) Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του καταστατικού ως προς το χρόνο σύγκλησης της ετήσιας τακτικής συνέλευσης του συνεταιρισμού και

Γ) Την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του καταστατικού του συνεταιρισμού, που αφορά τον τρόπο γνωστοποίησης της πρόσκλησης των Γενικών Συνελεύσεων στα μέλη του.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας από το Ν.1667/1986 η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 12 Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο με το ίδιο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης και πάλι της απαιτούμενης από το Ν.1667/1986 απαρτίας η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ στις 19 Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 7 του καταστατικού, χωρίς νεώτερη πρόσκληση.

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ