(22/4/2016) Τακτική Γενική Συνέλευση και Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση του ΟΣΥΑΤΕ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 – 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αριθ. Πρωτ. 615

Αθήνα 22.4.2016
Τακτική Γενική Συνέλευση και

Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση του ΟΣΥΑΤΕ

Συνάδελφοι,

     Ολοκληρώθηκαν στις 19.4.2016 οι Γενικές Συνελεύσεις του ΟΣΥΑΤΕ με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία.
     Όλα τα θέματα που αφορούσαν την τακτική Γενική Συνέλευση και τον Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό έτους 2015 και τον προϋπολογισμό του 2016, εγκρίθηκαν παμψηφεί.
     Επίσης παμψηφεί έγιναν αποδεκτές οι προτάσεις του Δ.Σ. σε σχέση με την μεταφορά της Διαχείρισης των δανείων από Κεφάλαια ΑΤΕ στην Τράπεζα Πειραιώς με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, καθώς και οι προτάσεις που αφορούν το μέλλον του ΟΣΥΑΤΕ. 

Στην καταστατική Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκαν τα παρακάτω:

  • Οι προτάσεις του Δ.Σ. για τροποποίηση των άρθρων 13 παρ. 1 και 13 παρ.3 του Καταστατικού εγκρίθηκαν μετά τις σχετικές διευκρινίσεις και προσθήκες με πλειοψηφία όλων των παρόντων εκτός 2 αρνητικών ψήφων και 2 λευκών.
  • Επιπλέον η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να διερευνήσει τη δυνατότητα διεύρυνσης του σκοπού, της μορφής και δραστηριοτήτων του Συνεταιρισμού, λόγω των εξελίξεων που έχουν υπάρξει στο γενικό περιβάλλον.

Ο ΟΣΥΑΤΕ συνεχίζει την πολύχρονη επιτυχημένη πορεία του πάντα στο πλευρό όλων των μελών του.

Με τις ευχές του Δ.Σ. του Ε.Σ. καθώς και των υπαλλήλων του ΟΣΥΑΤΕ για ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΣΥΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ