(30/8/2016) Συνεδρίαση Μελών του ΔΣ – Μηνός Αυγούστου

Αριθ. Πρωτ. 1094
Αθήνα, 30.8.2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σε συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΥΑΤΕ

Παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 6 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 το πρωί, στα γραφεία του Συν/σμού (Σταδίου 10 και Ομήρου 4 – 6ος όροφος), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Επικύρωση πρακτικών προηγουμένων συνεδριάσεων
 2. Έγκριση δανείων από κεφάλαια Συν/σμού
 3. Εγγραφές νέων μελών
 4. Διαγραφές μελών
 5. Έξοδα μηνών Ιουλίου-Αυγούστου 2016
 6. Ενημερωτικό Σημείωμα Προϊσταμένου Λογιστηρίου
 7. Διαδικασία μεταφοράς δανείων από κεφάλαια ΑΤΕ
 8. Διάφορα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΥΑΤΕ,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ

Κοινοποιείται:

 • Αθανάσιο Κουρμπέτη, Α’ Αντιπρόεδρο
 • Αλέξανδρο Παπαϊωάννου, Γεν. Γραμματέα
 • Νικόλαο Ζαρίφη, Α’ Αναπλ. Γεν. Γραμματέα
 • Γιάννη Μητσιόπουλο, Β’ Αντιπρόεδρο
 • Χάρη Σκούλικα, Β’ Αναπλ. Γεν. Γραμματέα
 • Χρυσαφένια Τεκνάκη, Ταμία
 • Βασίλη Μπερεδήμα, Μέλος
 • Αθαν. Γκουρνέλο, Μέλος
 • Λουκία Ρουμαντζά, Νομ. Σύμβουλο
 • Εκπρόσωπο Συλλόγου
 • κ.Γιώργο Καλυβιώτη, Αναπλ. Μέλος
 • κ.Γεώργιο Κουτσονικολή, Αναπλ. Μέλος
 • κ.Παναγιώτη Αδαμόπουλο, Αναπλ. Μέλος