(29/9/2016) Συνεδρίαση Μελών του ΔΣ – Μηνός Οκτωβρίου

Αριθ. Πρωτ. 1264
Αθήνα, 29.9.2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σε συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΥΑΤΕ

Παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 6 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 το πρωί, στα γραφεία του Συν/σμού (Σταδίου 10 και Ομήρου 4 – 6ος όροφος), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Επικύρωση πρακτικών προηγουμένων συνεδριάσεων
 2. Έγκριση δανείων από κεφάλαια Συν/σμού
 3. Εγγραφές νέων μελών
 4. Διαγραφές μελών
 5. Έξοδα μηνός Σεπτεμβρίου 2016
 6. Πορεία Προϋπολογισμού 2016
 7. Εξελίξεις μεταφοράς δανείων στην Τράπεζα Πειραιώς
 8. Ενημερωτικό Σημείωμα Προϊσταμένου Λογιστηρίου
 9. Διάφορα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΥΑΤΕ,
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ

Κοινοποιείται:

 • Κυριάκο Τσαούση, Πρόεδρο
 • Αλέξανδρο Παπαϊωάννου, Γεν. Γραμματέα
 • Νικόλαο Ζαρίφη, Α’ Αναπλ. Γεν. Γραμματέα
 • Γιάννη Μητσιόπουλο, Β’ Αντιπρόεδρο
 • Χάρη Σκούλικα, Β’ Αναπλ. Γεν. Γραμματέα
 • Χρυσαφένια Τεκνάκη, Ταμία
 • Βασίλη Μπερεδήμα, Μέλος
 • Αθαν. Γκουρνέλο, Μέλος
 • Λουκία Ρουμαντζά, Νομ. Σύμβουλο
 • Εκπρόσωπο Συλλόγου
 • κ.Γιώργο Καλυβιώτη, Αναπλ. Μέλος
 • κ.Γεώργιο Κουτσονικολή, Αναπλ. Μέλος
 • κ.Παναγιώτη Αδαμόπουλο, Αναπλ. Μέλος